Starši bodo za novorojenčka dobili 17,33 € več prispevka

Na 30. seji Sveta MOK, ki je potekala 20.09.17, je svetnica Vlasta Sagadin predstavila pobudo Komisije za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo in sicer, da bi se enkratni socialni prispevek za novorojenca V MOK dvignil. Poudarila je, da je to edini pravi socialni transfer, kjer so vsi otroci izenačeni ne glede na status družine in da ostaja znesek enkratnega prispevka že vrsto let nespremenjen.

Na 32. seji Sveta MOK, 22.11.17, bo v potrditev dan odlok, ki bo ta znesek nekoliko povišal. Stari odlok, ki velja od 1.1.2005 določa, da znaša višina tega prispevka 112,67 €, v predlaganem odloku pa se ta znesek poviša za 17,33 €, kar pomeni, da bo eden od staršev prejel 130 €. Znesek je res za malenkost višji, novo pečeni starši pa si bodo z njim lahko privoščili 2 cela paketa Pampers pleničk in eno ne najdražjo tolažilno dudo. V nekaterih drugih občinah so zneski občutno višji, v nekaterih nekoliko višji, nekaj jih prispeva približno isti znesek in nekaj manj.

Primerjalna tabela za predlagane višine enkratnega denarnega prispevka za novorojence v MOK z drugimi  mestnimi občinami

Prispevek za novorojence


Velja od


Znesek v €


MO Kranj – predlog


1.1.2018


130,00


MO Nova Gorica


1.1.2013


500,00


MO Murska Sobota


28.3.2015


500,00


MO Koper


10.3.2007


200,00


MO Novo Mesto


26.3.2011


200,00


MO Velenje


1.4.2013


150,00


MO Maribor


21.6.2016


130,00


MO Celje


20.5.2014


1. otrok – 110,00 2. otrok – 130,00, 4. otrok 170,00 


MO Ptuj


1.1.2008


100,00
MO Slovenj Gradec


14.7.2012


100,00 prvi novorojenec v novem letu dobi 200,00


MO Ljubljana

 

1.1.2006

 

380,00 na otroka; upravičenci so tisti, ki nimajo lastnega dohodka ali ne dosegajo min. dohodka in upravičenci, ki presegajo min. dohodek do 30%. Vloge obravnava CSD.

Vir: MO Kranj

Poleg tega je v novem odloku še ena sprememba in sicer bodo do izplačila upravičeni tudi osebe, ki so po odločbi centra za socialno delo skrbniki otroka, ki nima staršev ali za katerega starši ne skrbijo. To omogoča, da je upravičenec do enkratnega denarnega prispevka za novorojenca, tudi skrbnik ali rejnik, pri čemer mora imeti otrok, oddan v skrbništvo ali rejništvo, svoje stalno prebivališče ali vsaj začasno, prijavljeno na območju Mestne občine Kranj.

V predlogu je tudi zapisano, da ima sprejetje novega odloka vpliv na proračun Mestne občine Kranj in zato so sredstva v osnutku proračuna za leto 2018 večja za 3 800 €.

Če bo odlok na 32. seji Sveta MOK sprejet, se bo začel uporabljati s 1.1.2018.