Podvoz na Trati bo zgrajen leta 2023

Slika: Občina Škofja Loka

Nivojski prehod na Trati je praktično čez noč ob enostranskem in nenajavljenem zaprtju nivojskega prehoda s strani Slovenskih železnic postal neprevozen za motorni promet. Predstavniki Občine so tako na ogled povabili Ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca, ki je obiskal Škofjo Loko in obljubil, da bodo v najkrajšem času sklicali komisijo za nivojske prehode. Reakcija ministrstva je bila izjemno hitra, saj so Občina Škofja Loka in Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo pred dnevi podpisali Sporazum o sofinanciranju izdelave projektne in investicijske dokumentacije, potrebnih študij ter izvedbe novega podvoza Trata, vključno z izvedbo priključnih cest in komunalno infrastrukturo.

Podpisnici sporazuma sta se dogovorili glede izdelave projektne in investicijske dokumentacije ter morebitnih potrebnih študij za gradnjo novega podvoza, vključno s priključnimi cestami in komunalno infrastrukturo, pridobitve potrebnih zemljišč za gradnjo novega podvoza, načina financiranja ter izvedbe podvoza pod glavno železniško progo na Trati. Podvoz bo skladno s sporazumom lahko zgrajen v letu 2023.