Otroci naj jedo zdravo, lokalno pridelano hrano

Mestna občina Kranj si je kot eno ključnih nalog v prihodnjih letih zadala, da bo poskrbela za bolj kakovostno prehrano najbolj ranljivih skupin – otrok, mladostnikov in starejših. Na drugi strani pa želi vzpodbuditi lokalne pridelovalce, da povečajo pridelavo živil, ki se bodo tudi lokalno uporabila. S tem bi sklenili enega od najbolj pomembnih krogov krožnega gospodarstva, in sicer poskrbeti za boljše zdravje in razvoj otrok ter tudi drugih deležnikov v lokalnem okolju. Tako bo naša dežela postala bolj zelena in samooskrbna.

V projekt bodo vključeni Kranjski vrtci, OŠ Stražišče Kranj, OŠ Jakoba Aljaža Kranj, OŠ Orehek Kranj, OŠ Predoslje Kranj, OŠ Simona Jenka Kranj, OŠ Matije Čopa Kranj, BC Naklo, OŠ Naklo in OŠ Davorina Jenka – Cerklje na Gorenjskem.

Vzpostaviti nameravajo dinamični nabavni sistem s skupnimi naročili. Prvih pet javnih zavodov, ki jim pogodbe za dobavo živil potečejo že letos, bo tako imelo do septembra že sklenjene nove pogodbe z dobavitelji, v štirih letih pa se bo v sistem vključilo vseh dvanajst zavodov. Sistem omogoča, da se k projektu vključijo še drugi javni zavodi, kar je cilj vseh vključenih občin, saj želijo povečati lokalno samooskrbo ter zagotavljati zdravo, ekološko ter lokalno prehrano.