Občina Kranj nas je obvestila o popolni zapori mostu čez Savo!

Popolno zaporo lahko pričakujete od 31. januarja 2023. Obvestilo objavljamo v celoti.

Mestna občina Kranj je novembra lani začela pripravljalna dela na mostu čez Savo na Ljubljanski cesti (od železniške postaje do Jelenovega klanca). Glavnina del težko pričakovane obnove mostu, ki je nujno potrebna, se bo začela čez dober teden dni. To pomeni, da bo most od torka, 31. januarja 2023, vsaj do jeseni v celoti zaprt za ves promet, kolesarje in pešce.

Od 31. januarja 2023 bo most čez reko Savo na Ljubljanski cesti v celoti zaprt za vsa motorna vozila, kolesarje in pešce.

Obvoz za motorna vozila bo na severni strani urejen po cestah Iskra–Kidričeva cesta, Koroška cesta, Ljubljanska cesta (Jelenov klanec), na južni strani pa po cestah Iskra–Labore, Labore–Primskovo (Delavski most), Cesta 1. maja, Savska cesta.

Za pešce bo obhod urejen preko Savskega otoka in pločnika ob cesti Iskra–Kidričeva cesta do železniške postaje in obratno.

Zaradi pričakovanega povečanega prometa na Savski cesti bo most pri Planiki enosmeren, in sicer iz smeri Savske ceste (nekdanja Koreja) proti Planiki, prehod za pešce in kolesarje pa bo prepovedan v obe smeri.

Po zapori mostu bo izvajalec del, to je Saning d.o.o. Kranj, začel z mostu odstranjevati asfalt, robnike, drogove javne razsvetljave, prometno signalizacijo in drugo. Sledila bo izdelava visečega odra, pri čemer večina opravil poteka pod mostom, kar bo trajalo predvidoma en mesec. Čeprav bodo delavci v tej fazi opravljali delo pod mostom in ne na njem, je prečkanje mostu prepovedano. Most bo zaprt predvidoma do novembra.

Uporaba avtobusov mestnega potniškega prometa

Do železniške postaje (postajališče Kranj kolodvor) in z nje vozijo avtobusi mestnega potniškega prometa. Gre za naslednje proge:

  • PROGA 1: Kolodvor–Glavna avtobusna postaja–Primskovo–Planina–Hrastje
  • PROGA 7: Kolodvor–Glavna avtobusna postaja–Srakovlje–Bobovek–Mlaka
  • PROGA 12: Kranj–Kolodvor–Besnica
  • PROGA 15: Primskovo–Planina–Kolodvor

V neposredno bližino železniške postaje, do postajališča KRANJ ŽP, ki je locirana na Ljubljanski cesti, se je mogoče pripeljati tudi z avtobusi:

  • PROGA 2: Globus–Primskovo–Planina–Stražišče–Glavna avtobusna postaja
  • PROGA 3: Globus–Stražišče–Planina–Primskovo–Glavna avtobusna postaja
  • PROGA 8: Kranj–Glavna avtobusna postaja–Drulovka–Podreča.

Od tu obratujejo tudi medkrajevni avtobusi družbe Arriva, vozni redi so dostopni na spletni strani: Vozni redi | Arriva Slovenija. Vozni redi so usklajeni z voznimi redi vlakov v jutranji in zgodnji popoldanski konici. S progo 1 in 15 je povezava železniške postaje in bivalnega naselja Planina zagotovljena s 15-minutnim intervalom v dnevih šolskega pouka in s polurnim intervalom med šolskimi počitnicami. Progi 7 in 12 zagotavljata povezavo na določenih odhodih. Podrobni vozni red je dostopen na povezavi Vozni red in ceniki | Arriva Slovenija, v iskalniku voznih redov ali v knjižici voznih redov.

Vir: Občina Kranj

Z Železniške postaje Kranj in do nje se je mogoče odpeljati tudi s kolesi iz sistema KRsKOLESOM.

Tri milijone vredna investicija

Vrednost investicije mostu je slabe tri milijone evrov, pri čemer bo prispevek MOK dobra dva milijona evrov, 800.000 evrov pa bosta sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Ta znesek vključuje tudi gradnjo kolesarske povezave med glavno avtobusno postajo in železniško postajo z rekonstrukcijo križišča pri železniški postaji. Obnovljeni most bo enakih dimenzij kot sedanji, imel bo enostransko dvosmerno kolesarska pot, javno razsvetljavo bodo namestili ob strani mostu in tako ne bo posegala v površine za pešce, zamenjali in obnovili bodo komunalno infrastrukturo, ki poteka znotraj mostu. Nova bo tudi celotna ograja, ki bo podobna tisti ob prvotni izgradnji mostu: novi most bo imel namreč arhitekturne elemente starega Petrovega mostu, ki je bil porušen v 2. svetovni vojni.

»Za rekonstrukcijo mostu na Ljubljanski cesti smo se odločili, ko smo ob projektiranju kolesarske povezave 7 – od Železniške postaje Kranj do Zlatega polja z rekonstrukcijo državnega križišča pri postaji – ugotovili, da je most v slabem stanju in potreben celovite obnove. Večkrat smo ponovili razpis za izvajalca in v tretje nam je uspelo. Veseli smo, da se začenja glavnina del pri obnovi mostu, za kar smo si zelo prizadevali tako zaradi zagotavljanja prometne varnosti kot zaradi posodobitve in ureditve peš in kolesarske poti. Prav tako sem zadovoljen, da smo uspeli za stroške izvedbe pridobiti sredstva sofinanciranja. Izvedba del sicer prinese za nekaj časa spremembo ustaljene poti za prečkanje Save in najkrajšega dostopa do železniške postaje, vendar verjamem, da bodo pešci, kolesarji in vozniki s potrpežljivostjo sprejeli to dodatno obremenitev. Po obnovi in prenovi bomo za dolgo obdobje vsi zadovoljni, da imamo varen most čez Savo,« je povedal župan Matjaž Rakovec.

Spletno uredništvo, M.V.

Vir: Občina Kranj