V noči na sredo, 1. novembra, bo tudi v Sloveniji več prireditev v sklopu praznovanja t. i. noči čarovnic. V povezavi s tem objavljamo naslednja opozorila:

  • Glede udeležbe na prireditvah in praznovanjih opozarjajo na morebitna nezaželena ravnanja in predvsem pretiravanje posameznikov, ki lahko vpliva na osebno varnost in varstvo javnega reda. Sem se štejejo nedostojno, vsiljivo in nasilno vedenje, pretepanje, vandalizem, poškodovanje tuje stvari itd.
  • Prepovedano je tudi voziti z maskami – globa za prekršek je 120 eurov.

Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) v 35. členu predpisuje, da voznik med vožnjo ne sme uporabljati opreme ali naprav na način, ki bi zmanjševal njegovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila. Sem sodijo tudi maske, lasulje, kostumi in podobno!

  • Pri morebitnem nenadnem zaviranju ali prometni nesreči lahko razni pripomočki (deli mask, palice, orodje in drugi predmeti), ki so v kabini, poškodujejo potnike v vozilu, zato svetujejo, da jih pospravite v prtljažnik vozila.
  • Vse tiste, ki se boste kot vozniki odpravili na različna praznovanja in zabave opozarjajo, da ne uživate alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi in zdravil, ki zmanjšujejo sposobnost za vožnjo.
  • Tistim pa, ki boste uživali alkoholne pijače, svetujejo, da poskrbite za druge, primernejše oblike prevoza na zabavo ali domov. Alkohol ubija!
  • Prilagodite hitrost svoje vožnje stanju in lastnostim ceste, prometnim razmeram ter lastnemu znanju in izkušnjam.
  • Pripnite se z varnostnim pasom!