Mag. Anton Pogačnik (LEAG): CILJ je zmanjšati rabo fosilnih goriv in izboljšati kakovost zraka

Lokalno energetsko agencijo Gorenjske (LEAG) je leta 2009, s sofinanciranjem iz programa Inteligentna energija Evropa (IEE), ustanovila Mestna občina Kranj. Financira se predvsem s tržnimi projekti, za katere uspešno pridobivajo evropska sredstva in z izvajanjem energetskega menedžmenta za potrebe občin na Gorenjskem.

Direktor LEAG, mag. Anton Pogačnik, nam je predstavil stanje na področju energetske učinkovitosti na Gorenjskem, projekte in potenciale na področju obnovljivih virov, pri čemer je sam zagovornik energetske samooskrbe in pa smotrnejšega ravnanja z domačim lesom.

Zahvaljujoč LEAG, je ozaveščenost Gorenjcev glede učinkovite rabe energije (URE) v zadnjih letih napredovala. Dodaja, da bi lahko bila prva dva razpisa za nepovratna sredstva pristojnega ministrstva za energetsko sanacijo stavb lahko bolj celovito pripravljena. Tako so bile prenovljene stavbe s subvencijami le delno sanirane (brez upoštevanja prezračevanja) in s tem je bila le delno izboljšana energetska učinkovitost, saj bo določene pomanjkljivosti potrebno še urediti. Uspešno delovanje agencije Pogačnik povezuje z uspešnim povezovanjem s tujimi in s sodelovanjem z domačimi partnerji. Med drugim se LEAG povezuje tudi z ostalimi sedmimi lokalnimi energetskimi agencijami v Sloveniji.

Direktor Pogačnik posebej omenja velike potenciale, ki jih imamo na Gorenjskem: hidro, sončna, geotermalna energija ter les. Izkoriščenost lesa naj bi bila nekje med 30-40%, zato doda, da je tam še veliko potenciala. Najprej je treba les porabiti za polizdelke in končne izdelke, odpadke pa uporabiti za energijo.

Z dosedanjim uvajanjem obnovljivih virov energije (OVE) na Gorenjskem glede na okoliščine so več ali manj zadovoljni. Možnosti je še veliko in treba je na tem pospešeno delovati, da se bo lahko zmanjšala vsebnost CO2 v ozračju. Zanimivo pa je, da je bilo v uvajanje OVE vključenih precej športnih objektov (primer Planica, olimpijski bazen Kranj), manj pa izobraževalne ustanove, kot npr. šole, in drugi javni objekti vendar se premika na bolje.

Pomembna je priprava in sprejetje akcijskega načrta za trajnostno energijo, na katerem trenutno delata ekipi LEAG in BSC (bissiness support centre ali gorenjska regionalna razvojna agencija), saj bo nastal dokument za celotno Gorenjsko in bo verjetno prvi te vrste v Sloveniji.

Projekt MODER, je eden od projektov, ki ga izvaja LEAG, in se ukvarja z vpeljavo inovativnih oblikovalskih orodij za obnovo stavb. Projekt poteka v okviru programa Obzorja 2020, njegov glavni cilj pa je okrepiti in povečati sodelovanje inženirskih podjetij, energetskih menedžerjev in svetovalcev z občinami in lastniki stavb pri obnovi stavb na okrajni ravni in širše.

V LEAG bodo v okviru tega projekta razvili orodja za celostno, energetsko in finančno učinkovito načrtovanje na območju okrajev oz. na ravni mestnih sosek. V Kranju bodo na Zlatem polje poskusno začeli energetsko modelirati okolje predvidene nove avtobusne postaje, zdravstvenega doma bolnišnice, fakultete in študentskega in dijaškega doma ter drugih javnih stavb v okolišu.
Cilj projekta je konkretno zagnati energetske prenove stavb mestnih okrajev, pri čemer stremijo k celoviti energetski sanaciji stavb in načrtovanju ustreznega daljinskega ogrevanja le-teh ter oskrbe s toplo vodo.

Preko projekta BUILD2LC so pred kratkim vstopili tudi v mrežo evropskih regij za energetsko učinkovitost v stavbah (Network of European Regions on Energy Efficiency in Buildings). Kot prvi slovenski član bodo znotraj omenjene mreže prevzeli vlogo ambasadorja za Slovenijo.

Naj omenimo še, da so tri mestne občine (Kranj, Celje in Novo Mesto) pred kratkim uspele pridobiti finančno podporo ELENA v višini več kot 1,5 milijona evrov za tehnično pomoč pri pripravi projektov energetske sanacije javnih stavb. Projekti se bodo izvajali v naslednjih petih letih, prvi dve leti se bo pripravljala dokumentacija. V MO Kranju je izbor objektov znan in začele se bodo priprave potrebne tehnične dokumentacije. Vsi ti projekti kažejo veliko pripravljenost občine na izboljšanje stanja na področju racionalnejše rabe energije.

Prav tako pa bo treba še marsikaj postoriti za aktivnejše spodbujanje elektromobilnosti tako v MO Kranj kot tudi na Gorenjskem. Prvi koraki so storjeni, treba bo samo nadaljevati, da zmanjšamo porabo fosilnih goriv in obenem izboljšamo kakovost zraka, ki ga dosedanji promet vedno bolj onesnažuje, je še povedal Pogačnik.