V torek, 31. oktobra je državni praznik. Dan reformacije. Kaj vemo o njem? Kaj bi bilo dobro vedeti o reformaciji ali protestantizmu?

O reformaciji ali protestantizmu je dobro vedeti,

 • da je beseda reformacija latinskega izvora in pomeni preoblikovanje, preureditev, prenova,
 • da je beseda protestantizem izhaja iz latinske besede protestacija, kar pomeni ugovarjanje,
 • da je reformacija versko gibanje v Evropi v 15. in 16. stoletju,
 • da gre pri reformaciji za prenovo Cerkve na podlagi prvotnega krščanstva,
 • da je začetnik nemški duhovnik Martin Luter (luteranstvo, Ivan Tavčar: Visoška kronika),

 • da se je začela 31. oktobra leta 1517 v Wittenbergu,
 • da so glavne značilnosti predvsem te, da ne priznavajo papeža, zahtevajo revno cerkev in so proti celibatu te proti čaščenju svetnikov,
 • da so bile v kulturnem pogledu najpomembnejše naslednje njihove zahteve: verski nauk se mora širiti v narodnem (nacionalnem) jeziku in vsak vernik ima pravico in dolžnost brati Sveto pismo v svojem jeziku,

 • da se slovstvo slovenske reformacije začne z letom 1550, ko izideta prvi slovenski knjigi ( Trubarjev Catechismus in Abecedarium),

 • da so slovstvene zvrsti slovenske reformacije samo deloma literarne, večidel pa polliterarne : prevod svetega pisma, zbirke odlomkov iz svetopisemskih tekstov (lekcionarji) za nedelje in praznike, zbirke razlag svetopisemskih tekstov (protestantske postile), katekizmi, slovnica, slovar, abecednik, pesmarice…
 • da so glavni predstavniki Primož Trubar, Sebastijan Krelj, Jurij Dalmatin in Adam Bohorič,
 • da se reformacija konča z izidom zadnje protestantske knjige.

Uredništvo Gorenjskega utripa vsem “lubim” Slovencem iskreno čestita ob  jutrišnjem državnem prazniku, dnevu reformacije.

Spletno uredništvo