V zadnjih tedni so policisti že večkrat pozivali k večji previdnosti vsem, ki se odpravljajo v gore. Vzrok za to so številne nesreče, ki v poletnih mesecih zaradi številnih planincev in pohodnikov še posebej izstopajo. Tudi na našem portalu smo že nekajkrat objavili in opozorili na nasvete in opozorila, ki naj bi prav te nesreče tudi preprečili. Nesreč je še vedno preveč, zato si PONOVNO  preberite nasvete in opozorila, ki so jih izdali policisti.

“Trend aktivnega preživljanje prostega časa v gorah je zadnjih nekaj let v porastu. Veliko je tujcev, struktura pohodnikov in planincev v smislu pripravljenosti, opreme in izkušenj pa je zelo raznolika. S tem je povezano tudi podcenjevanje gora nekaterih posameznikov, ki se na ture še vedno odpravljajo z neprimerno opremo, ki se zelo odrazi predvsem ob nenadnih poslabšanjih vremena. Posledica so padci, zdrsi, zahajanje s poti in različna bolezenska stanja, kjer izstopa slabost.” pravijo na policijski upravi. Zaznana je tudi večja spontanost odhajanja v gore predvsem pri tujcih, ki na določeno turo niso dovolj dobro pripravljeni ali opremljeni in zgolj izkoriščajo možnost lepega vremena in navidezno nezahtevnost nekaterih tur v naših gorah.

Izvedene preventivne aktivnosti v gorah v preteklih letih so pokazale:

organizirane skupine so imele zadostno število vodnikov, gorniki pa so bili
dobro opremljeni;
bolj ko so gorniki mladi, slabše so bili opremljeni,
– bolj se je ura bližala 10. uri, slabše so bili gorniki opremljeni in njihovi načrti ture naključni,
– aktivnosti policistov v gorah so pohodniki ocenili kot potrebne, kljub temu, da so jim policisti svetovali in jih opozarjali,
nujnost preverjanja poznavanja ukrepov in postopkov obveščanja v primeru gorskih nesreč,
– nujnost preverjanja stanja na področju javnega reda pri oskrbnikih in upraviteljih planinskih postojank in planinskih koč.

Vse našteto so policisti gorske policijske enote z nadzorniki triglavskega narodnega parka danes preverjali v gorah na območju Vrat in Bohinja. Preventivne aktivnosti so bile usmerjene na več področij. Poleg tega, da povečanje prisotnosti ljudi v gorah predstavlja večje možnosti za nesreče, pa se veča tudi število drugih kršitev v naravi. Tu gre  predvsem za vožnjo v naravnem okolju, uničevanje narave, nabiranje zavarovanih rastlin, divje kampiranje, kopanje v jezerih narodnega parka ipd.

Današnji nadzor dogajanja na gorski turi Planina Blato – Planina pri jezeru – Sedmera jezera – Komarča – Savica sta policist in nadzornik triglavskega narodnega parka izdala več opozoril, ki so se nanašala na:

 • Neprimerno obutev –  opozorila sta okoli 40 planincev, večinoma tujcev, ki so se množično vzpenjali predvsem na Komarčo. Največ je bilo takih, ki so se vzpenjali v nizkih športnih čevljih, nekateri so imeli gladke podplate, ki je kvečjemu primerna za poletno hojo po mestu. Gladki podplati nikakor niso primerni za gibanje po gorskih poteh, kjer taka podlaga ne zagotavlja nikakršnega oprijema in je za poškodbe ali nesrečo dovolj že majhen zdrs.
 • Več je bilo tudi takih, ki se na pot tudi drugače niso dobro pripravili in so z dejanji potrdili, da je bila njihova odločitev za pot v gore stvar trenutnega navdiha in ne načrtovana tura. Posledice spontane odločitve so bile:
  • slaba obutev,
  • pomanjkanje tekočin,
  • ideje, da se bodo npr. na Komarči osvežili v vodi,
  • torbice namesto nahrbtnikov,
  • majhni nahrbtniki brez opreme, rezervnih oblačil,
  • nekateri so hodili brez majic,
  • mnogi tudi niso razmišljali, po kateri poti se bodo vračali ali
  • pa so se v gore podali šele v popoldanskih urah in podobno.

Tiste, ki so se z neprimerno obutvijo vzpenjali proti Komarči sta policist in nadzornik tudi napotila na uporabo manj zahtevne poti za spust. Štirje tujci so v športnih čevljih načrtovali celo vzpon na Triglav in prenočevanje pod goro.

Take dejanja so malomarnost in zelo povečujejo tveganje za nesreče in hude
poškodbe.

Izrazito nasprotje pa so bili slovenski planinci, ki so bili povečini zelo dobro opremljeni in bistveno bolje pripravljeni od tujcev.

 • Na Sedmerih jezerih je bilo na prepoved kopanja v triglavskem narodnem parku opozorjenih deset kopalcev,
 • na območju Vrat pa so bile tri osebe opozorjene na nedovoljeno kampiranje.

Stanje na tem območju, kjer sta aktivnosti izvajala dva policista in nadzornik, pa je bilo boljše in so bili planinci za gibanje v gorah dobro opremljeni.

Aktualna opozorila policije za gibanje v gorah so:

 • načrtujte vzpon in ga že v načrtovanju prilagodite svojim psihofizičnim zmožnostim;
 • nižjih hribov in vzpetin ne primerjajte z visokogorjem;
 • višje boste šli, bolj pripravljeni in bolj opremljeni morate biti;
 • jasno je, da za krajši vzpon ni potrebnega toliko načrtovanja, je pa tudi za krajše pohode vseeno treba preveriti vsaj vreme, pot, opremo in se prepričati, če pot zmorete;
 • upoštevati morate svoje zmožnosti in pravočasno odnehati; ko boste namreč dosegli vrh, boste šele na pol poti, saj bo treba še sestopiti v dolino;
 • upoštevajte vremensko napoved in spremljajte vreme; ne začnite z vzponom, če je vreme že slabo;
 • računajte na nevihte, ki jih spremljajo strele;
 • v gore se odpravite dovolj zgodaj, ko še ni prevroče;
 • zelo pomembni sta ustrezna oprema in pohodna obutev;
 • uporabljajte le poti, označene z markacijami;
 • hodite vsaj v dvoje, sicer je pomoč bolj kot ne odvisna od sreče;
 • ne uživajte alkohola;
 • vpisujte se v knjige obiskov v gorskih kočah in na vrhovih, ker je to pomembno, če se vam na poti kaj zgodi in vas bo treba (po)iskati;
 • turo prilagodite otrokom, če gredo z vami;
 • če niste vešči gibanja v gorah, si zagotovite pomoč gorskega vodnika;
 • kronični bolniki in alergiki imejte pri sebi vedno zdravila zaradi morebitnega nenadnega poslabšanja vaše osnovne bolezni, vsem planincem pa svetujemo, da se v gore odpravite s kompletom prve pomoči;
 • v visokogorju, pod stenami, na meliščih in izpostavljenih poteh nosite čelado.

Planinci naj se za obisk gora odločajo zelo premišljeno in preudarno. Vseh tveganj ne bodo mogli nikoli izničiti, zato morajo biti vedno in ves čas pripravljeni na vse!

Vir:PU Kranj