Znesek na položnici bo višji

Slika: Komunala Kranj

Komunala Kranj s sprejetimi cenami lahko pokriva vse druge dejavnosti razen izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih vod. Vzrok za negativno poslovanje tega področja je zvišanje cen odvoza dehidriranega blata s Centralne čistilne naprave na Zarici in stroška amortizacije novozgrajene infrastrukture, ki povišuje omrežnino. Madžarska od lani ne sprejema več komunalnega blata iz slovenskih čistilnih naprav, zato so se cene odvzema povišale za trikrat (s 70 na 240 evrov in več na tono). Ker se mora posamezna dejavnost Komunale Kranj stroškovno pokrivati s prihodki od končnih uporabnikov, je edini kratkoročni ukrep zvišanje cen. Se pa v Komunali Kranj trudijo, da bi z izvedbo investicije v sušilnico blata srednjeročno bistveno znižali stroške na tem področju, s tem pa bi se lahko znižala cena.

Kranjski mestni svetniki so zato na včerajšnji seji potrdili spremenjene cene storitev za čiščenje in odvajanje odpadnih voda in te cene bodo stopile v veljavo, ko bodo potrjene tudi v občini Šenčur in Naklo. To bo predvidoma v mesecu marcu, ko bosta tudi ti dve občini na seji svetov to obravnavali. Po trenutnih ocenah se bo cena omenjene storitve povišala za približno 15 odstotkov oz. za okoli šest odstotkov bo višji znesek na položnici.