Večkrat se poraja vprašanje, kam z odpadnimi zdravili, ki jim je pretekel rok uporabnosti ali tistimi zdravili, ki so ostala po zaključku zdravljenja.

Na splošno za vsa odpadna zdravila velja, da sodijo med posebne odpadke in jih tako ne smemo zavreči med navadne gospodinjske odpadke ali jih splakovati skozi straniščno školjko. Nepravilno odvržena zdravila namreč lahko bremenijo okolje, vstopajo v površinske in podtalne vode, pronicajo v pitno vodo in na ta način ogrozijo zdravje ljudi in živali.

Zdravila, ki ste jih dvignili v lekarni in jih ne potrebujete več, lahko prinesete nazaj v lekarno. V lekarnah imamo v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadnimi zdravili pripravljene ustrezne zabojnike za oddajo teh zdravil. Poleg lekarne, lahko odpadna zdravila izročite tudi izvajalcu javne službe v zbirnih centrih ali premičnih zbiralnicah, v specializiranih prodajalnah v posebnih zabojnikih in zbiralcem odpadnih zdravil ob kampanjah.

Odpadna zdravila so predana zbiralcem zdravil, ki so nato posredovana odstranjevalcem zdravil v ustrezno uničenje.

Na spletni strani Gorenjskih lekarn je več člankov pri rubriki svetovanje namenjenih ozaveščanju uporabnikov o odpadnih zdravilih:

https://www.gorenjske-lekarne.si/svetovanje-clanek/kam-z-odpadnimi-zdravili

https://www.gorenjske-lekarne.si/svetovanje-clanek/shranjevanje-in-unicevanje-zdravil

https://www.gorenjske-lekarne.si/svetovanje-clanek/kako-lahko-sami-zmanjsamo-kolicino-odpadnih-zdravi

Več si lahko preberete v prilogah, ki so objavljeni na strani Občine Šenčur.

Spletno uredništvo,

Vir: https://www.sencur.si/