V Kranju oblikovali čakalni seznam predšolskih otrok

Javni vrtci in vrtci s koncesijo na območju Mestne občine Kranj (MOK) so za šolsko leto 2020/2021 razpisali 577 prostih mest. Po vpisu predšolskih otrok, ki je potekal v začetku marca, je v vrtce na novo sprejetih 520 otrok, na centralnem čakalnem seznamu pa trenutno 49 otrok iz MOK, ki s 1. septembrom 2020 izpolnjujejo starostni pogoj za sprejem. Bodo pa v MOK pozneje odprli še dva oddelka prvega starostnega obdobja za otroke, ki bodo starostni pogoj za vključitev v vrtec izpolnili med šolskim letom.

Javni vrtci in vrtci s koncesijo na območju MOK so za šolsko leto 2020/2021 razpisali 577 prostih mest: 383 za prvo, 186 za drugo starostno obdobje in osem prostih mest za razvojni oddelek.
V času vpisa predšolskih otrok, ki je potekal med 2. in 11. marcem 2020, so vrtci prejeli skupno 731 vlog. Od tega jih je 536 prispelo za prvo, 186 za drugo starostno obdobje, devet vlog pa za razvojni oddelek. V primerjavi z lanskim šolskim letom to pomeni 38 prejetih vlog več, od tega devet več za prvo in 29 več za drugo starostno obdobje, medtem ko bo šlo iz vrtcev v šolo 1. septembra predvidoma 524 otrok, kar je 18 manj kot lani.

Centralni čakalni seznam na spletni strani MOK
Trenutno je v vrtce na novo sprejetih 520 otrok: 355 za prvo starostno obdobje, 157 za drugo, osem otrok pa v razvojne oddelke.

V MOK so za šolsko leto 2020/2021 zdaj oblikovali Centralni čakalni seznam (CČS), ki združuje vse čakalne sezname posameznih vrtcev. S tem se nadaljuje vključevanje otrok v vrtec na preostala prosta mesta. CČS je objavljen na spletni strani MOK in se dnevno spreminja, v MOK ga bodo ažurirali enkrat mesečno.

Na podlagi Zakona o vrtcih vrtec lahko sprejme otroka, ko ta dopolni starost najmanj enajst mesecev, če starš ne uveljavlja več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Na dan 15. maja 2020 je bilo na seznamu čakajočih 49 otrok iz Mestne občine Kranj, ki s 1. septembrom 2020 izpolnjujejo starostni pogoj za sprejem, od tega 28 otrok za I. starostno obdobje in 21 otrok za II. starostno obdobje.

V vrtcih je sicer za 1. september 2020 še prostih mest za 57 otrok: 28 za I. starostno obdobje oziroma 29 za II. starostno obdobje, vendar pa otroci kljub temu ostajajo na CČS, saj jih želijo starši vključiti v točno določen vrtec in nikamor drugam.

Vpis med letom
Ob tem pa 115 otrok z območja Mestne občine Kranj prvega starostnega obdobja izpolnjuje pogoje za vključitev v vrtec med šolskim letom, zato jih vrtci trenutno še ne morejo sprejeti. Enoti Kranjskih vrtcev (enota Mojca in vrtec pri OŠ Simona Jenka – PŠ Center) bosta med šolskim letom za te otroke odprla še vsak po en oddelek za otroke I. starostnega obdobja. Oddelka bodo odprli, ko bodo za to izpolnjeni pogoji (zasedena trenutna prosta mesta, zadostno število otrok za odprtje oddelka).