Rekreacija zunaj dovoljena brez mask

Slika: Pixabay.com
Uredba, ki jo je sprejela vlada omogoča, da posameznik ali osebe iz skupnega gospodinjstva lahko ob upoštevanju priporočil NIJZ na prostem oz. odprtih javnih krajih v občini prebivališča izvajajo takšno športno-rekreacijsko dejavnost, pri kateri se ohranja varna razdalja do drugih posameznikov.
To so športno-rekreacijske dejavnosti individualnega značaja (npr. tek, kolesarjenje, golf, joga) ali tiste, pri katerih ob običajnem izvajanju ni mogoč stik z drugimi posamezniki, (npr. tenis, badminton, balinanje, itd).
Pri sprehodih na zelenih površinah in športno-rekreacijski dejavnosti, pri katerih je mogoče do drugih posameznikov neprekinjeno vzdrževati najmanj 3 metre medsebojne razdalje, ne glede na določila drugih odlokov posameznikom ali osebam iz skupnega gospodinjstva, ni treba nositi zaščitne maske.