Prej poveljnik v vojski sedaj direktor občinske uprave

Slika: občina Bled
Robert Klinar je novi direktor občinske uprave Občine Bled.
Rojen je bil leta 1969 v Kranjum prihaja iz Sebenj v Zasipu. V občini Bled živi od leta 1993.

Po osnovni izobrazbi je strojni tehnik, na Fakulteti za organizacijske vede je doštudiral kadrovski management, kasneje pa je opravil še dve specializaciji, in sicer iz policijskega managementa in obramboslovja.

Njegova prva zaposlitev je bila v Železarni Jesenice, kjer je bil strojnik v kisikarni.  Od leta 1991 je bil zaposlen v Slovenski vojski, od leta 2014 do leta 2018 kot poveljnik 132. gorskega polka v vojašnici Matjaža Kekca na Bohinjski Beli. V okviru Slovenske vojske se je šolal v tujini in deloval na mirovnih misijah po svetu.

Za mesto direktorja Občinske uprave Občine Bled se je odločil, ker mu tovrstna pozicija pomeni nov karierni izziv in hkrati omogoča, da dejansko lahko nekaj naredi za svoj kraj. Deloval bo povezovalno in v korist najprej občank in občanov Bleda, pa seveda tudi obiskovalcev in gostov.

Seznanjen je s perečo problematiko v lokalnem okolju in z izzivi, ki so pred njim, osrednji projekti pa so izgradnja južne razbremenilne ceste, parkirišča ob Športnem parku Bledec in dograditev komunalne infrastrukture.

Pri svojem delu računa na dobro in tvorno sodelovanje z županom Janezom Fajfarjem, občinsko upravo, zavodi, občinskim svetom, gospodarstvom, občankami in občani, s sosednjimi občinami ter seveda z državo.