Kmetijski minister na Gorenjskem

Slika: Pixabay.com

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek je bil včeraj na delovnem obisku na Gorenjskem. Obiskal je kmetije, ki se ukvarjajo z mlečno proizvodnjo, živinorejo, kmetijsko mehanizacijo, sadjarstvom in zelenjadarstvom. Podrobneje se je seznanil s stanjem v panogah, predvsem v luči posledic epidemije covid-19 ter načrtovanja novega programskega obdobja Skupne kmetijske politike. Minister je obiskal pet kmetij: kmetijo Fon, kjer se ukvarjajo s pridelavo mleka ter živinorejsko kmetijo Kuralt (obe kmetiji sta v Cerkljah na Gorenjskem). Sledil je obisk kmetije Lepnar na Golniku, kjer se ukvarjajo z mlečno proizvodnjo, sadjarske kmetije Logar ter zelenjadarsko – živinorejske kmetije Pri Anžon (obe v Lescah). Dr. Podgoršek se je sestal tudi s predstavniki Občine Preddvor, kjer so mu predstavili aktualno stanje ter nekatere razvojne načrte v kmetijstvu, gozdarstvu, ribištvu in lovstvu. Župan je ministru predstavil tudi stanje na področju utesnjenosti posameznih kmetij, ki so sredi naselja in bi za razvoj in širitev potrebovale druge lokacije.