Gradili bodo športni park

Slika: Facebook

V Občini Preddvor se načrtuje več investicij, med njimi je zelo pomembna gradnja Športnega parka Preddvor. Kot sporoča župan Rok Roblek, bo to eden ključnih projektov v letu 2021. Kot je razvidno iz načrtov, bo v novem športnem parku veliko in pomožno nogometno igrišče, otroško igrišče, servisni objekt z nadstrešnico in dve parkirišči.

Slika: Facebook

Poleg novega športnega parka načrtujejo tudi ureditev jezera Črnjava, za kar bo Občina Preddvor črpala evropska sredstva iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.

Sicer pa v občini Preddvor po lanski finančni injekciji, ko je občina na prehodni davčni podračun prejela 4.838.308,36 evrov, lažje načrtujejo te projekte. Znesek, ki je večji od celoletnega občinskega proračuna, je bil občini nakazan iz naslova davka na dediščine in darila. S tem denarjem župan in občinski svet gospodarno ravnajo, saj so najprej odplačali kredit in s tem prihranili 100.000 evrov, tako da je občina kreditno sposobna, kar je posebej pomembno pri črpanju evropskih sredstev, kjer je potrebno zagotavljati delež sofinanciranja iz lastnih sredstev. Večji del sredstev pa imajo vezanih za načrtovane projekte.