Črpali bodo sredstva Norveškega finančnega mehanizma

Slika: Pixabay.com

Občina Škofja Loka, kot vodilni partner, Razvojna agencija Sora, IPOP, Cipra Slovenija, Cipra International ter podjetja Knauf Insulation, LTH Castings ter SIBO G. so se povezali v konzorcij in prijavili skupen projekt v okviru Norveškega finančnega mehanizma in uspeli. S pomočjo norveških sredstev bodo spodbujali zaposlene, da bodo na delo prihajali na trajnosten način. Občina Škofja Loka bo zgradila manjkajoč del dvosmerne kolesarske steze in pločnik z drevoredom v južnem delu od poslovne cone in povezala industrijsko cono z Godešičem. Projekt se bo izvajal do 30. aprila 2024 in je vreden 1.140.523,60 evra

Kolesarska steza bo povezala industrijsko cono z bližnjim naseljem Godešič, hkrati pa bo povezava zgrajena do podjetja LTH Casting. Cilj je zagotoviti kontinuirano povezavo, ki bo omogočila varno trajnostno mobilnost na tem območju.

V okviru projekta bodo izdelani tudi trije mobilnostni načrti za tri večja škofjeloška podjetja v okviru Industrijske cone Trata, in sicer v projektu sodelujejo Knauf Insulation, SIBO in LTH Castings. Vsa podjetja se nahajajo v Industrijski coni Trata, zato si delijo številne dejavnike, ki vplivajo na način, kako zaposleni v podjetju prihajajo na delo. Okvir mobilnostih načrtov se bo nanašal na celotno industrijsko območje Trata, medtem ko bo za vsako podjetje pripravljen poseben in ločen mobilnostni načrt.

Projekt omogoča izvedbo usklajenih infrastrukturnih, promocijskih, organizacijskih ukrepov ter nakup potrebne opreme. V okviru izvajanja ukrepov iz mobilnostnih načrtov že v sami pripravi projekta predvidevajo izvedbo določenih ukrepov, ki bodo pospeševali uporabo kolesa za prihod na delo. Poleg izgradnje manjkajočega odseka kolesarske povezave na vzhodnem robu Industrijske cone Trata, bo projekt prinesel še postavitev treh kolesarnic za električna kolesa, nakup 60 električnih koles in postavitev treh polnilnic električnih koles s po štirimi priključki za vsako podjetje.