V Kranju slavnostno zaprisegel župan Matjaž Rakovec, danes tudi uradno nastopil mandat župana

vir:mestnaobčinakranj.si

»Prisegam, da bom svojo dolžnost opravljal vestno in odgovorno, spoštoval pravni red Republike Slovenije in Mestne občine Kranj. Z vsemi močmi bom deloval za blaginjo Mestne občine Kranj, njenih občank in občanov,« je na ustanovni seji mestnega sveta zaprisegel novi župan Matjaž Rakovec.

V uvodnem nagovoru je svetnicam in svetnikom čestital k izvolitvi in zagotovil, da županovanje jemlje kot odgovornost delovanja v interesu in za dobrobit vseh občank in občanov ter v javno dobro. Hkrati je mestne svetnike in svetnice tudi že pozval k oddaji predlogov, saj bodo lahko le tako skupaj zagotovili, da bo v Kranju še boljše.

Župan MO Kranj Matjaž Rakovec bo funkcijo župana opravljal poklicno, na ustanovni seji je že imenoval podžupana Janeza Černeta, ki bo funkcijo podžupana opravljal poklicno.

Mestni svet je potrdil mandate 33 svetnicam in svetnikom, sestava enajstih strank Sveta Mestne občine Kranj za mandat 2018-2022 pa je naslednja:

 • Lista Zoran za Kranj – 6 svetnikov
 • SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – 6 svetnikov
 • SD – SOCIALNI DEMOKRATI – 5 svetnikov
 • Stranka Alenke Bratušek in Več za Kranj, Boštjan Trilar – 4 svetnike
 • Igor Velov – LISTA ZA RAZVOJ KRANJA – 4 svetnike
 • LMŠ – LISTA MARJANA ŠARCA – 2 svetnika
 • NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI – 2 svetnika
 • SLRP – STRANKA ZA ENAKOMEREN LOKALNI RAZVOJ IN PODJETNOST – 1 svetnik
 • PLS – POVEZANE LOKALNE SKUPNOSTI – 1 svetnik
 • LEVICA – 1 svetnik
 • DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE – 1 svetnik

V Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v mandatnem obdobju 2018 – 2022 so bili imenovani:

 • za predsednika Janez Černe (SD),
 • za podpredsednico Saša Kristan (SDS) in
 • člane Zoran Stevanović (LZS), Damjana Piškur (SAB,VZK) in Igor Velov (LZRK).

Sklep o imenovanju prične veljati dan po sprejemu na seji mestnega sveta.

Po zaključku seje sta si novi župan Matjaž Rakovec in bivši župan Boštjan Trilar izmenjala tudi simbolični darili, Boštjan Trilar je županu predal poseben izvod Prešernovih poezij, župan pa se je za dosedanje delo zahvalil z grafiko Kranja.

Matjaž Rakovec s primopredajo poslov tudi uradno nastopil mandat župana

vir:mestnaobčinakranj.si

Po včerajšnji ustanovni seji novega Mestnega sveta Mestne občine Kranj je Boštjan Trilar tudi uradno predal posle novoizvoljenemu županu Matjažu Rakovcu, ki je s primopredajo dokumentacije, 20. decembra, tudi uradno pričel z mandatom vodenja in upravljanja mestne politike v Kranju.

Primopredaja dokumentacije mestne uprave je bila izvedena na prvi uradni delovni dan župana, ki bo funkcijo opravljal profesionalno.

V svoji prvi uradni izjavi za medije se je župan zahvalil za vso podporo, ki je je bil deležen, v prihajajočih dneh pa povabil v Kranj, kjer bo veliko priložnosti za druženje, med drugim tudi ob Županovem koncertu z Nino Pušlar, ki sledi 28. decembra ob 19. uri, in ob odštevanju do konca leta 2019 in do novega leta 2019 – na silvestrovo v Kranju.