31. decembra 2017 prenehajo varčevalni ukrepi, ki so stopili v veljavo z Zakonom o uravnoteženju javnih financ. V letu 2018 bodo tako ponovno uvedeni otroški dodatki v 7. in 8. dohodkovnem razredu. Poleg 249.000 otrok, ki otroški dodatek že prejemajo, bo otroške dodatke v letu 2018 prejelo še dodatnih 45.000 otrok.

Letos je že prišlo do nekaterih sprememb:

 • višina otroškega dodatka se je za vse otroke v 5. in 6. dohodkovnem razredu vrnila na raven pred uveljavitvijo varčevalnih ukrepov
 • razširil se je tudi krog upravičenih otrok do subvencije malice in kosila
 • z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-C) se otroški dodatek kot dohodek pri naslednjih pravicah in subvencijah ne všteva v celoti, temveč zmanjšan za 20 % višine,

Datumi nakazil socialnih transferjev za leto 2018 sicer še niso znani, so pa otroški dodatki praviloma izplačani 14. v tekočem mesecu ali nekaj dni prej, če ta datum pade na dan, ko se plačila ne izvajajo (sobote, nedelje, prazniki …).

Višina otroškega dodatka v letu 2018

Znesek otroškega dodatka za otroka do konca osnovne šole ali do 18 leta (v evrih)

DR*PMD **1. otrok2. otrok3. in vsak naslednji otrok
1do 18%114,31125,73137,18
2nad 18 % do 30 %97,73108,04118,28
3nad 30 % do 36 %74,4883,2591,98
4nad 36 % do 42 %58,7567,0375,47
5nad 42 % do 53 %48,0456,0664,03
6anad 53 % do 56 %30,4438,1045,71
6bnad 56 % do 64 %30,4438,1045,71
7nad 64 % do 82 %22,8330,4438,10
8nad 82 % do 99 %19,8827,5035,11

*dohodkovni razred
** povprečni mesečni dohodek na osebo v %

Če otrok hodi v srednjo šolo

Če otrok hodi v srednjo šolo, se v dohodkovnem razredih 6b, 7 in 8 otroški dodatek poveča tako, kot je zapisano v tabeli.

DR*PMD**1. otrok2. otrok3. in vsak naslednji otrok
6bnad 56 % do 64 %43,4451,1071,17
7nad 64 % do 82 %28,8334,4449,65
8nad 82 % do 99 %22,8830,5039,89

*dohodkovni razred
** povprečni mesečni dohodek na osebo v %

Višina otroškega dodatka se sicer določi glede na uvrstitev družine v dohodkovni razred, ki je določen v odstotku od povprečne mesečne plače vseh zaposlenih v Sloveniji za koledarsko leto pred vložitvijo zahteve.

Primeri otroških dodatkov v 7. in 8. dohodkovnem razredu

 • Dva starša z enim otrokom:
  Če starša skupaj zaslužita med 1.998 € in 2.534 € se uvrstita v 7. dohodkovni razred, če skupaj zaslužita med 2.534 € in 3.060 € pa se uvrstita v 8. dohodkovni razred.
 • Dva starša z dvema otrokoma:
  Če starša skupaj zaslužita med 2.637 € in 3.379 € se uvrstita v 7. dohodkovni razred, če skupaj zaslužita med 3.379 € in 4.079 € pa se uvrstita v 8. dohodkovni razred.

Povišanje otroškega dodatka

 • Če otrok živi v enostarševski družini, se znesek otroškega dodatka poveča za 30 %. Pogoj je, da je drugi starš neznan ali pa otrok po njemu ne dobiva nobenih prihodkov bodisi zato, ker je umrl, bodisi zato, ker dejansko ne dobiva prejemkov.
 • Za predšolske otroke, ki niso vključeni v predšolsko vzgojo, se znesek otroškega dodatka poveča za 20 %.

Vir: MDDSZ