Razglašena velika požarna ogroženost

Slika: Pixabay.com

Uprava RS za zaščito in reševanje je s 14. marcem 2022 na območju celotne države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Razglas velja za območja naravnega okolja brez snežne odeje.

Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju prepovedano požiganje in odmetavanje gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter
izvajati ognjemete.

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor.

Preventivno v boju proti požarom v naravi lahko veliko storimo sami, če poskrbimo za urejeno okolico stavb, vse gorljive stvari pa skladiščimo na varni razdalji. Odstraniti moramo veje dreves v bližini stavb, zračnikov, dimnikov, v ogenj pa ne mečimo doz pod tlakom in drugih vnetljivih snovi. Paziti je potrebno, da vozil ne parkiramo v suhi travi in da se po gozdu ne vozimo z avtomobili in motorji.

Če zagori in če nismo v nevarnosti, poskušamo požar omejiti ali pogasiti s sredstvi, ki so na voljo. Če nam to ne uspe, ostanemo mirni in se umaknemo na varno ter pokličemo na številko 112.