Obvestilo: Možnost poplavljanja na območju občine Radovljica

Slika: Občina Radovljica

CZ Občine Radovljica svoje občane opozarja, da obstaja velika verjetnost poplavljanja in nastanka zemeljskih plazov ter usadov.

  • Na terenu se že pojavljajo poplave meteornih vod in podtalnice, ker voda zaradi namočenosti ne odteka več.
  • Poplavljati so začeli hudourniški potoki na območju Begunj, polni so tudi ostali vodotoki, visok nivo imata Sava in Lipnica, ki se že razlivata in lahko v naslednjih urah ob naraščanju začneta poplavljati tudi stanovanjske objekte.

Kdaj se bodo vode umirile, se za enkrat še ne da napovedati, pričakujejo pa nekoliko manjši obseg padavin od 12. ure dalje.

Opozarjajo še, da so se zaradi razmočenosti že pojavili tudi manjši zdrsi zemljine. Na nekaterih cestah zato lahko naletite na zdrse zemljine in kamenja, posamezne ceste so tudi zalite, zato bodite pri vožnji skrajno previdni.

Občani naj zavarujejo svoje premoženje ter ga po potrebi umaknejo v višja nadstropja in preverijo odvajanje meteornih vod ter očiščenost jaškov.

Za klic v sili naj občani pokličejo številko 112.