Vojna za Gorenjsko regijsko bolnišnico

Slika: FB Bolnišnica Jesenice

V preteklem tednu je župan Občine Radovljica Ciril Globočnik sklical prvi sestanek projektne skupine za projekt Gorenjske regijske bolnišnice, ki jo vodi podžupan Miran Rems, njeni člani pa so državni svetnik Bogomir Vnučec, direktor podjetja Protim Ržišnik Perc Andrej Ržišnik, direktor Splošne bolnišnice Jesenice Mark Toplak, direktorica Razvojne agencije Zgornje Gorenjske Eva Štravs Podlogar in vodja občinskega Oddelka za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije Borut Bezjak. Skupina je bila ustanovljena z namenom, da bo županu svetovala pri postopkih za izvedbo projekta Gorenjske regijske bolnišnice v Radovljici, povezovala občino s pristojnimi državnimi ustanovami in z drugimi gorenjskimi občinami ter povezovala občino, lastnike zemljišč in državne ustanove pri zagotavljanju potrebnih zemljišč.

Vse to dogajanje pa je naletelo na oster odziv na Občini Jesenice, kjer se zavzemajo za širitev Splošne bolnišnice Jesenice in s tem vzpostavitve Gorenjske regijske bolnišnice na Jesenicah. Župan Jesenic Blaž Račič je zaradi tega na župana Radovljice Cirila Globočnika, Ministrstvo za zdravje, predsednika Vlade RS in politične stranke naslovil ostro protestno pismo, v katerem je zapisal, da na Jesenicah še vedno vztrajajo, da se dejavnost splošne bolnišnice ohrani na Jesenicah.

Vsebino pisma objavljamo v celoti.

Spoštovani kolega župan, g. Ciril Globočnik.

Obveščen sem bil, da ste na Občini Radovljica oblikovali posebno svetovalno skupino, ki ti bo svetovala pri uresničitvi namere, da se Splošna bolnišnica Jesenice (SBJ) in ki jo imenujete Gorenjska regijska bolnišnica, preseli v Radovljico.

Kot smo že večkrat izpostavili, na Jesenicah vztrajamo, da se dejavnost splošne bolnišnice ohrani na Jesenicah, kjer imamo dolgo tradicijo bolnišnične dejavnosti. Z našimi stališči si seznanjen in jih dobro poznaš, zato me novica, da si oblikoval posebno svetovalno skupino, utrjuje v prepričanju, da premalo spoštuješ naše argumente in poglede oziroma, da jih celo zavestno zanemarjaš. Ocenjujem, da takšno delovanje ne more biti podlaga za partnerstvo in da zanemarja eno ključnih prioritet Gorenjske kot regije, to je enakomerni razvoj in poseljenost regije.

Moram izpostaviti tudi vlogo SBJ in direktorja Marka Toplaka ter Ragorja in njegove direktorice Eve Štravs Podlogar, ki se, sodeč po obvestilu za javnost, strinjata, »da osrednja lega Radovljice predstavlja optimalno lokacijo za izgradnjo gorenjske regijske bolnišnice in izboljšuje dostopnost bolnišnice v vsej Gorenjski.« Na čem temelji to njuno stališče, mi ni znano, pa čeprav smo večkrat izpostavili, da je za občino Jesenice ohranitev dejavnosti splošne bolnišnice v občini vitalnega pomena.

Izkazalo se je tudi, da so bila dosedanja zagotovila vodstva SBJ, da zanje ni pomembno kje bo (če sploh bo) stala morebitna nova regionalna bolnišnica, dana s figo v žepu. To vsekakor ni primer partnerskega sodelovanja.

Dejstvo, da omenjena direktorja sodelujeta v županovi svetovalni skupini, v najmanj nenavadno luč postavlja tvojo izjavo, dano na srečanju v SBJ 7. decembra lani, da »Občina Radovljica ne vsiljuje svoje lokacije, ampak jo zgolj ponuja«.

Na rednih koordinacijah županov občin Zgornje Gorenjske, ki jih organizira Ragor, nismo nikoli dali pooblastila direktorici Ragorja, da zastopa zgoraj omenjeno stališče in je zato njeno strinjanje s predlagano lokacijo z vidika Občine Jesenice vsekakor sporno. Glede na to, da gre za tematiko, ki presega okvire ene občine, bi bilo smiselno in korektno o tem opraviti tudi razpravo na koordinaciji županov. Vendar o tem župani nismo sprejeli nobenega sklepa.

Tudi vloga vlade je pri tem sporna. Na poslansko vprašanje je namreč vlada novembra lani odgovorila, da v načrtih nimajo nove regijske bolnišnice na Gorenjskem, le nekaj dni kasneje pa je predsednik vlade med obiskom v SBJ zatrdil, da »Gorenjska potrebuje nove zdravstvene kapacitete čimprej in da je slovenska vlada odločena, da jih zagotovi«. Podrobnejših pojasnil vlade o teh načrtih na Občini Jesenice nismo prejeli, pa čeprav smo jih zanje zaprosili in tako še zdaj ne vemo, kakšno je uradno stališče vlade v zvezi s tem.

Kljub temu Občina Radovljica, ki »ne vsiljuje svoje lokacije, ampak jo zgolj ponuja«, izvaja aktivnosti, ki po moji oceni krepko presega okvir »ponujanja«. Imate na Občini Radovljica v zvezi s tem še katere druge informacije, ki nam niso znane?

Zgolj za osvežitev spomina v nadaljevanju strnjeno prikazujem še argumente, ki utemeljujejo, da splošna bolnišnica ostane na Jesenicah:

Tradicija bolnišnične dejavnosti se na Jesenicah razvija že več kot 125 let.

Ena od razvojnih prioritet Gorenjske regije za obdobje do leta 2027 je »enakomerna razvita in poseljene regija«. SBJ je ne le za Občino Jesenice, ampak za celotno regijo zelo pomembna ustanova. Selitev dejavnosti tako pomembne (osrednje zdravstvene ustanove na Gorenjskem) v drugo okolje ne sledi postavljenemu strateškemu cilju, torej lokalnim okoljem ne zagotavlja enakomernega razvoja.

Občina Jesenice je po osamosvojitvi Slovenije utrpela precejšnje posledice in spremembe. Bremena nekdanje železarske dejavnosti so ostala v naši skupnosti in v prostoru. Država nam je pri soočanju s tem izzivom, ki presega le lokalne okvire, pomagala manj kot smo si želeli in kot bi morala. Poleg tega je v zadnjih 20 letih Občina Jesenice izgubila tisoč delovnih mest, saj se je število delovnih mest z 8.000 znižalo na 7.000. Dodatno zniževanje števila delovnih mest v občini in še posebej izguba delovnih mest, za katera so zahtevane višje izobrazbene stopnje, bi za Občino Jesenice pomenilo še dodaten udarec, ki ne bi omogočal sledenju (zgoraj omenjenemu cilju) Gorenjske regije. Za podjetjem SIJ Acroni je namreč SBJ drugi največji zaposlovalec v občini.

Občina Jesenice je v svoj strateški načrt med drugim zapisala cilj, da občina Jesenice postane zdravstveno središče Gorenjske. V tem okviru krepimo zdravstveno dejavnost na primarni ravni in smo pred dnevi z državo podpisali pogodbo o prenosu lastništva objekta na Titovi 78a na Jesenicah na Občino Jesenice, kjer bo Zdravstveni dom Jesenice razširil in okrepil zdravstveno dejavnost na primarni ravni. Ohranitev dejavnosti SBJ v občini Jesenice je za nas strateškega pomena. Želimo si, da regija in tudi država prepoznata strateške napore in usmeritev Občine Jesenice v krepitev zdravstvene dejavnosti in jih podpira.

Z ustanovitvijo Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (FZAB) je Občina Jesenice izdatno podprla izobraževanja kadrov na področju zdravstvene nege v zdravstvenih ustanovah, ne le na Jesenicah, ampak tudi na Gorenjskem. Izobraževanje študentov poteka v tesnem sodelovanju s SBJ in pričakujemo, da se bo takšno sodelovanje nadaljevalo in poglabljalo. Bližina Fakultete in SBJ je ena od zelo pomembnih prednosti, saj študenti delo v bolnišnici spoznavajo (praktično) na drugi strani ceste. To prinaša zelo lepe izobraževalne rezultate, saj imajo diplomanti dobra znanja, so cenjeni in iskani med zaposlovalci. Skratka, prispevek Občine Jesenice na tem področju je velik. S selitvijo bolnišnice v drugo okolje bi znižalo kakovost študija, s čimer se ne moremo nikakor strinjati.

Po raziskavah NIJZ je zdravstveno stanje prebivalcev občine Jesenice slabše v primerjavi s prebivalci drugih občin Gorenjske. Za zagotavljanja čim višje stopnje javnega zdravja je zelo pomembno, da se v lokalnih okoljih, kakršno je jeseniško, ohranjajo zdravstvene ustanove in da tudi že s samo prisotnostjo v okolju predstavljajo dejavnik večje promocije in pomena zdravja.

Zgoraj so na kratko povzeti bistveni poudarki, ki utemeljujejo  ohranitev dejavnosti SBJ v občini Jesenice in pričakujem, da jih boš upošteval. Odločitev o morebitni gradnji novih bolnišničnih kapacitet na Gorenjskem ni le vprašanje zagotavljanja ustreznih prostorov za izvajanje zdravstvenih storitev. Gre tudi za del zdravstvene politike v državi, socialno in prostorsko vprašanje, tesno se povezuje z razvojem občin v regiji. Za Občino Jesenice je to vprašanje vprašanje strateškega razvoja občine Jesenice, izpostavlja se tudi kot vprašanje smiselnosti dosedanjih vlaganj Občine Jesenice v to dejavnost in v dejavnosti, ki podpirajo zdravstvo.

Načrte in strategijo SBJ poznamo, poznamo potrebe po dodatnih prostorskih kapacitetah za bolnišnično dejavnost. Prepričani smo, da prostor za širitev dejavnosti SBJ obstaja na območju zdajšnje SBJ in tik ob njej, v razmislek smo ponudili tudi dodatno možnost, to je ureditev nove bolnišnice na območju Dobravskega polja, za kar bi bilo mogoče (ob ustrezni politični podpori) pripraviti državni prostorski načrt. Zdi se, da ste vse našteto spregledali.

Prepričan sem, da so argumenti Občine Jesenice zelo pomembni pri načrtovanju razvoja bolnišnične dejavnosti na Jesenicah in na Gorenjskem in verjamem, da bodo upoštevani.

Kot prilogo dodajam še elaborat z naslovom Jesenice – regijsko zdravstveno središče, ki smo ga pripravili pred časom in v katerem smo še podrobneje predstavili naše stališče.

S spoštovanjem.

Blaž Račič, ŽUPAN