Spor med obiskovalko in varnostnikom

Sli: Pixabay.comka

Pred nekaj dnevi je v kranjskem nakupovalnem centru prišlo do prerivanja med varnostnikom in obiskovalcem, ko le ta ni imel maske. Obiskovalec je med prerivanjem z varnostnikom padel, mimoidoči pa so prizor posneli in objavili na spletu. Podoben spor, tokrat brez prerivanja, se je zgodil tudi v petek, ko so kranjski policisti obravnavali nestrinjanje ženske s preverjanjem pogojev PCT s strani varnostnika. Gospa je prepričevala varnostnika, da je ukrep neustaven in da varnostnik tega ne sme zahtevati od nje. Varnostnik je na pomoč poklical policiste, ki pa v njenih zahtevah niso ugotovili kršitve. Kot pa pravijo policisti, varnostnik od osebe lahko zahteva izpolnjevanje PCT pogoja, kadar vzdržuje red na »varovanem« območju in je to med drugim določeno z njihovimi pravili, na primer hišnim redom ali drugimi navodili. In kdor s svojim ravnanjem ta red krši, mu varnostnik sme izreči ustno navodilo ali zahtevo, da s kršitvijo ali ogrožanjem takoj preneha ali da zapusti varovano območje, če predpisanega ukrepa ne upošteva. Pravica in dolžnost varnostnika je izvajati ukrepe po predpisih o zasebnem varovanju. Zato policisti opozarjajo, da je ukrepe in zahteve varnostnikov v skladu s sprejetim hišnim redom  potrebno upoštevati.