Se bodo zneski na položnicah Komunale Kranj spremenili?

Slika: Komunala Kranj

Komunala Kranj se je s prihodom novega direktorja Matjaža Berčona korenito lotila zniževanja stroškov, saj bo samo z optimizacijo poslovanja dosegla pozitivno poslovanje, ne da bi obremenili občane z višjimi zneski na položnicah. Tako so v Mestni občini Kranj, občinah Jezersko, Naklo, Preddvor in Šenčur, kjer Komunala Kranj izvaja javno službo ravnanja z odpadki, ukinili dodatno zbiranje mešane komunalne embalaže na ekoloških otokih. Zbiranje te je namreč organizirano po načelu od vrat do vrat oziroma na skupnih odjemnih mestih in tako ne bo več podvajanja sistema zbiranja, posledično pa bodo nižji tudi stroški. Zabojniki so bili že umaknjeni v začetku januarja.

Na Komunali Kranj pravijo, da bodo s tem ukrepom prihranili in tako racionalizirali svoje poslovanje. V Komunali namreč iščejo načine, kako bi kljub čedalje višjim stroškom ravnanja z odpadki lahko cene komunalnih storitev obvladovali brez občutnih podražitev. Trenutno veljavne cene so iz leta 2016, stroški ravnanja z odpadki pa so se v zadnjih petih letih povečali za četrtino. Kot pravijo, se je v tem času spremenilo veliko dejavnikov: od stroškov prevozov, prevzemanja in odlaganja odpadkov do minimalne plače.

Z ekoloških otokov se torej umikajo rumeni zabojniki, saj uporabniki lahko različne vrste embalaže – plastenke, pločevinke, tetrapake ipd. odlagajo v lastne zabojnike z rumenimi pokrovi. Če vam trenutni zabojnik ne zadošča, lahko na Komunali Kranj naročite večjega.