Predlog avtocestnega izvoza Kranj-sever v javni obravnavi

Na območju severnega dela mesta Kranj se že dolgo časa soočajo s prometnimi težavami, saj se od izvoza iz avtocesta Kranj vzhod pri Šenčurju do krožišča pri Mercatorju predvsem ob delovnih dneh pojavljajo prometni zamaški. Pred leti so to težavo poskušali rešiti z rekonstrukcijo krožišča pri Mercatorju, vendar ta ukrep ni prinesel izboljšanja. Izkazala se je potreba po celostnem pristopu k iskanju rešitev za prometno problematiko na severnem in vzhodnem območju mestne občine Kranj. Tako je bila po naročilu DARS d.d. izdelana
celovita prometna študija s prometnim modelom, prometno ekonomskim vrednotenjem in oceno učinka na varnost v prometu obravnavanih ukrepov na širšem območju Kranja,
in sicer v obliki različnih scenarijev vključno s tehničnimi, okoljskimi in prostorskimi preveritvami. Iz rezultatov te celovite študije izhaja, da je avtocestni priključek Kranj-sever
izvedljiv in upravičen s tehničnega, prometno – varnostnega in prometno – ekonomskega vidika.

Slika: www.gov.si

Z namenom podrobnejše seznanitve javnosti bo organizirana javna predstavitev, ki bo potekala 18.5.2022 s pričetkom ob 16.00 uri na sedežu Mestne občine Kranj, v sejni dvorani 15, Slovenski trg 1, Kranj. Od 10. maja 2022 do 10. junija 2022 sprejemejo predloge in pripombe na predlagano rešitev.