Občina Kranj bo ob občinskem prazniku podelila nagrade in priznanja

Slika: sl.wikipedia.si

Na 19. redni seji sveta Mestne občine Kranj so svetniki odločali o predlogu Komisije za nagrade in priznanja za podelitev občinskih nagrad in priznanj. S predlogom komisije se je svet soglasno strinjal in potrdil prejemnike nagrad in priznanj Mestne občine Kranj za leto 2020. Naziv častni občan MOK prejme Anton Rešek za ohranjanje vrednot in zgodovinskega spomina o razvoju slovenske samostojnosti in državnosti. Nagrado MOK za leto 2020 prejme Alojz Ajdič za vsestranski ustvarjalni doprinos in razvoj glasbene kulture ter pedagoško delo. Listino o priznanju MOK za leta 2020 prejmeta gospa Marjana Jekovec za prispevek h kakovosti življenja v krajevni skupnosti Bitnje in za skrb za sokrajane ter gospod Janez Cuderman za uspešno vodenje in razvoj OŠ Helene Puhar. Veliko plaketo MOK za leto 2020 prejmejo: Igor Prašnikar za dolgoletno delo na športnem področju in predanost pri razvoju karateja; Franc Jerala za prepoznavnost Hortikulturnega društva Kranj, Žarko Matijašević kot športnik in trener za zavzeto delo z mladimi na področju nogometa. Veliko Prešernovo plaketo za leta 2020 pa prejme Alenka Jenko Boh za uveljavljanje glasbene kulture in pedagoško delo z mladimi.