Kako se obnašati na cesti ko ne delujejo semaforji, dober primer danes v Kranju

Danes zaradi vzdrževalnih del med 12. in
14.  uro niso delovali semaforji na glavni prometnici skozi Kranj med Kokrškim  mostom  in vodovodnim  stolpom.  Gre  za  križišča ceste StanetacŽagarja  z Oldhamsko in Partizansko cesto, križišče Oldhamske ceste s cesto
Kokrškega odreda in križišče Oldhamske ceste z Zoisovo ulico.

Kadar  semaforji  ne  delujejo,  veljajo  prometni znaki.  Če promet ureja policist, pa je potrebno upoštevati odredbe policista.