Jutri zapora ceste

V okviru delovne akcije odstranjevanja invazivne tujerodne vrste veliki pajesen bodo izvedene delne in občasne kratkotrajne popolne zapore lokalne ceste od križišča s Cesto 1. maja do objekta na naslovu Savska cesta 28, in sicer v soboto, 26. decembra 2020, med 8. in 14. uro. Delne zapore bodo postavljene etapno, v maksimalni dolžini 50 metrov. V času zapor bo izvajalec poskrbel za nemoten prehod avtobusov rednega potniškega prometa.

Slika: MO Kranj

Razlog za zapore ceste je odstranjevanje invazivne tujerodne vrste veliki pajesen, ki raste ob Savski cesti in nad zidom. Za zagotovitev varnosti tako izvajalcev kot prometa in prometne infrastrukture so delne zapore optimalna rešitev.