Družba mora ustrezno poskrbeti za starejše

Slika: Pixabay.com

Skrb za starejše ni samo naša dolžnost, ampak je tudi izraz družbene razvitosti, odgovornosti in empatije. Da bo za ljudi na jesen življenja dostojno poskrbljeno, v Sloveniji potrebujemo takojšnje izvajanje zakona, ki je bil sprejet, ne pa da se njegovo izvajanje zamika v prihodnost.

Zakon o dolgotrajni oskrbi je bil konec leta 2021 po več kot 20 letih poskusov in več kot 120 različnih verzij v času prejšnje vlade, ki jo je vodil Janez Janša, končno sprejet. Gre za zakon, ki ureja področje dolgotrajne oskrbe, z zagotavljanjem pogojev za dostopno, kakovostno in varno obravnavo odraslih oseb, ki zaradi bolezni, starosti, poškodb ali invalidnosti ne zmorejo več samostojno poskrbeti zase. Zakon o dolgotrajni oskrbi vsem državljanom prinaša upanje, da v starosti ne bodo ostali sami in brez zdravstvene oskrbe ter pomoči. Gre za sistemski zakon, s katerim bo zagotovljeno, da bo vsak starostnik svoja zadnja leta preživel brez nepotrebnih stisk in pomanjkanja.

Zakon o dolgotrajni oskrbi je v času vlade Janeza Janše predstavljal enega od pomembnih mejnikov v Načrtu za okrevanje in odpornost. Iz nepovratnih evropskih sredstev, ki so bila Sloveniji dodeljena julija 2020 v okviru mehanizma React-EU, je bilo za 18 domov za starejše v desetih regijah države namenih preko 90 milijonov evrov sredstev, kar pomeni 1100 postelj z običajnim standardom. Dodatno je bilo v letih 2020 in 2021 preko dveh razpisov zagotovljenih preko 2300 postelj v domovih za starejše pri koncesionarjih. Večina teh kapacitet je v gradnji in naj bi bile zaključene do konca prihodnjega leta, oziroma do leta 2025. Nadgradnjo oz. dopolnitev vseh teh aktivnosti pa predstavlja Zakon o dolgotrajni oskrbi. Prejšnja vlada se je zavedala kompleksnosti ureditve, zato je bil zakon sprejet tako, da se uveljavi, oziroma prične uporabljati postopoma, saj je potrebno prehodno obdobje za pripravo vsega, kar je potrebno za celovito uveljavitev zakona. Za zagotavljanje dostojnega življenja starejših je zamik izvajanja zakona nedopustno in neodgovorno.

Ker gre za pomembna vprašanja, ki terjajo širše soglasje, v Slovenski demokratski stranki menijo, da je pomembno, da se o ukinitvi dolgotrajne oskrbe državljanke in državljani odločimo na referendumu. Gre namreč za pomembna vprašanja, ki neposredno vplivajo na delovanje naše družbe, kot tudi za konkreten poseg v položaj in vsakdanje življenje mnogih ljudi.