Bojno sekiro hitro zakopali

Slika: FB Janez Černe
Po najavi Mestne občine Kranj, da želi urediti območje kanjona Kokre in pripravi predlog podrobnega prostorskega načrta za to območje, ki ga bodo kranjski mestni svetniki obravnavali na sredini seji sveta, se je pojavila civilna iniciativa, ki nasprotuje občinskim načrtom. Kot so zapisali v iniciativi Varuhi kanjona Kokre, nasprotujejo novogradnji objektov za večnamenske dejavnosti ter postavitvi gostinskih obratov in mobilnih objektov za namene plaže ter šotorišč, postavljanju ograj na zaščitenem območju in prireditvam na tem območju, čeprav na Mestni občini Kranj zagotavljajo, da so vsi posegi v skladu z zahtevami Zavoda za varstvo narave.
Danes pa so kot kaže že našli rešitev. Kot je na svojem Facebook profilu zapisal kranjski podžupan Janez Černe, so si po napornem, triurnem sestanku podali roke s civilno iniciativo in vodstvom Krajevne skupnosti Kranj Center. Dogovorili so se za spremembe podrobnega prostorskega načrta, ki bo po novem vseboval predvsem bolj jasna določila, kaj je dovoljeno in kaj je na območju kanjona Kokra prepovedano. Dogovorili so se za prepoved velikih prireditev, iz načrta so izvzeta igrišča za skupinske športe in prepovedano bo kurjenje ognja. Vse te spremembe bodo zapisane v županovem amandmaju, ki bo v sredo dan na mizo mestnim svetnikom, ki bodo odločali o sprejemu podrobnega prostorskega načrta in županom amandmaju.