Ambiciozni načrti župana Robleka

Slika: Visitpreddvor.si

Preddvorski svetniki so v prvem branju sprejeli proračun za leto 2022. Proračun za prihodnje leto je izjemno velik, predlog znaša rekordnih 9 in pol milijonih evrov. Ključne postavke investicij so štiri, in sicer nadgradnja šole z dograditvijo nove športne dvorane, s katero bodo pridobili 6 novih učilnic, novo jedilnico ter športno dvorano. Začetek gradnje je predviden v prvi tretjini leta, za ta projekt pa je za leto 2022 predvidenih dobra dva milijona odhodkov. Naslednja večja projekta se odpirata na Možjanci in v Mačah. V letu 2022se bo začela gradnja vodovoda Možjanca, s črpališčem vode v Tupaličah in širitvijo ceste v večjem delu od Tupalič do Možjance, ter gradnja vodovoda in kanalizacije z vso sovpadajočo infrastrukturo v Mačah. Še en večji projekt, ki pa že poteka, je izgradnja športnega parka. V načrtu pa imajo še več manjših projektov, kot so parkirišče in ureditev avtobusnega postajališča Bašelj Laško (pri Vaškarju), pločnik proti Beli od letos končanega odseka do Kračmana na Srednji Beli, parkirišče v grajskem parku pri transformatorju. Trije projekti bodo sofinancirani iz lokalne akcijske skupine, in sicer ureditev dvorišča gradu Dvor, ki bo sofinancirana z evropskimi sredstvi v okviru projekta Zelena Gorenjska, projekt Žive legende, kjer bodo za Pusti grad in Sv. Jakob izdelali virtualno podobo nekdanjih naselbin, katere si bo možno ogledati na samih lokacijah, preko projekta Dobro smo pa bodo kupili vzpenjalnik za kulturni dom, ki bo tako postal dostopnejši invalidom. V načrtu je tudi nova fasada gradu Dvor, sofinanciranje bodo poskušali pridobiti preko razpisa Ministrstva za kulturo. Obetajo se tudi spremembe prostorskih načrtov in projektiranje Slovanske vasi (projekt Perunis).