Župan občine Jesenice Peter Bohinec je v javnih obvestilih občine in v medijskih nastopih predstavljal napačne podatke o znesku storitve, ki ga je družba Arriva ponudila na razpisu za izvajanje šolskih prevozov. Očitki, ki jih je župan uperil proti družbi Arriva so tako bili neupravičeni. Znesek, ki ga je župan Peter Bohinec navajal v javnih obvestilih za skoraj 300.000 evrov presega znesek dejanske ponudbe.

Družba Arriva, ki se ukvarja s prevozi potnikov in deluje v 10 državah, je podala izjavo za javnost v povezavi z razpisom, na katerega se je prijavila. Šlo je za razpis občine Jesenice, v katerem so se prijavili za izvajanje šolskih prevozov. Iz njihove izjave za javnost izhaja, da je Župan občine Jesenice Peter Bohinec zavajal javnost.

V Izjavi za javnost so zapisali:

Župan občine Jesenice Peter Bohinec je v javnih obvestilih občine in v medijskih nastopih predstavljal napačne podatke o znesku storitve, ki ga je družba Arriva ponudila na razpisu za izvajanje šolskih prevozov. Očitki, ki jih je župan uperil proti družbi Arriva so tako bili neupravičeni. Znesek, ki ga je župan Peter Bohinec navajal v javnih obvestilih za skoraj 300.000 evrov presega znesek dejanske ponudbe.

V družbi Arriva smo zaradi povzročitve poslovne škode in širjenja neresnic župana občine Jesenice Petra Bohinca pozvali k javnemu preklicu napačnih navedb in k javnemu opravičilu. Popravek je občina že objavila na svoji spletni strani, župan pa bi naj skladno z našo zahtevo opravičilo podal danes na seji občinskega sveta ter poskrbel za objavo tudi v Jeseniških novicah, ki izidejo ob koncu tedna. V primeru neupoštevanja naših zahtev bomo proti Petru Bohincu vložili zasebno tožbo.

Kot smo že večkrat poudarili, smo z občino Jesenice sodelovali vrsto let, mnogokrat pristopili naproti in se trudili za vzpostavitev in negovanje spoštljivega in korektnega medsebojnega odnosa.

V Arrivi delujemo odgovorno do potnikov in do naših zaposlenih, zato na razpisih oddamo le ponudbe, ki odražajo realno stanje. Nestrinjanje s ponujeno oceno stroškov lahko razumemo, a so za sprejemanje nadaljnjih odločitev odgovorni zgolj in edino snovalci razpisov – v tem primeru občina Jesenice. Če naša ponudba ni sprejemljiva, imajo avtorji razpisov vedno pravico do zavrnitve in izbire drugega ponudnika ali ponovitve razpisa.

Arriva v Sloveniji je eno največjih prevozniških podjetij, ki opravlja storitve prevoza potnikov za mestna, primestna in medmestna področja, kot tudi prevozne storitve po naročilu.  Družba Arriva d.o.o. razpolaga s 545 vozili in zaposluje 950 ljudi ter s svojimi poslovnimi enotami deluje v skoraj vseh večjih mestih po Sloveniji.

Spletno uredništvo