Zmanjšujejo svetlobno onesnaženje

Slika: Pixabay.com

V letošnjem letu je Mestna občina Kranj nadaljevala z zamenjavo starih svetilk z varčnejšimi LED svetilkami. Na področju Planine, Šorlijevega naselja, Primskovega, Kokrice, Tenetiš, Trstenika, Žabnice, Bitenj, Hrastij, Čirč, Orehka in Drulovke so skupno namestili preko 350 novih LED svetilk.

Kot sporočajo iz Mestne občine Kranj so stare svetilke potrebne zamenjave, saj ne ustrezajo Uredbi o svetlobnem onesnaževanju, poleg tega so tudi bolj energijsko potratne. LED svetilke, ki so zdaj nameščene po številnih kranjskih naseljih, so za približno 30 odstotkov varčnejše od starih, ustrezajo pa tudi vsem najnovejšim standardom in normativom stroke.

Svetlobno onesnaževanje okolja povzroča za človekov vid motečo osvetljenost in občutek bleščanja pri ljudeh, ogroža varnost v prometu zaradi bleščanja, zaradi neposrednega in posrednega sevanja proti nebu moti življenje ali selitev ptic, netopirjev, žuželk in drugih živali, ogroža naravno ravnotežje na varovanih območjih, moti profesionalno ali amatersko astronomsko opazovanje, ali s sevanjem proti nebu po nepotrebnem porablja električno energijo.

Poleg tega so nove svetilke opremljene s tehnologijo, zaradi katere te v nočnem času – med 22.30 in do 4.30 uro – le s polovično močjo. To prinaša prihranek pri energiji, obenem pa je manj svetlobnega onesnaževanja, kar je bistvenega pomena za občane, predvsem v smislu kakovosti bivanja oziroma spanja in nižjih stroških.