Življenje v Triglavskem narodnem parku prinaša tudi prednosti

Slika: JZ Triglavski narodni park

Včeraj je v Občini Gorje, na križišču cest Laze – Perniki – Mežakla, potekala slovesnost ob zaključku obnove cest na Lazah in Pernikih. Obnove omenjenih cest, ki so za lokalno prebivalstvo izjemnega pomena, so omogočila sredstva iz 10. in 11. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku, namenjena razvojnim naložbam v parkovnih občinah.

Kot je ob odprtju ceste poudaril direktor Javnega zavoda Triglavski narodni park dr. Tit Potočnik, za tamkajšnje prebivalce Triglavski narodni park ne pomeni samo omejitev, pač pa tudi prednosti skupaj z razvojnimi možnostmi. Še posebej je pohvalil sodelovanje z Občino Gorje, ki sodi med najbolj zgledna znotraj TNP in je lahko tudi spodbuda drugim občinam. Spodbudil je prebivalce, naj aktivno sodelujejo pri pripravi akcijskih načrtov ter podajanju predlogov in idej, izvajanje projektov pa naj budno spremljajo. Le tako dokumenti, ki zagotavljajo parkovnim občinam razvojna sredstva, dosegajo svoj namen.

Posebna zgodba je povezana tudi s častno občanko, gospo Nado Kuralt, ki je prerezala trak in simbolično prenovljene ceste predala v uporabo. Domačini so jo nekajkrat slišali, ko je pripomnila, da omenjene ceste prenove zagotovo ne bodo dočakale v času njenega življenja. Ker se je zgodilo to, kar se ji je zdelo neverjetno, so se organizatorji strinjali, da ji pripada čast prerezati trak. Zatem je ceste blagoslovil še župnik Matej Pavlič, kot prvi uradni uporabniki pa so ceste takoj po odprtju zavzeli člani Športnega društva Gorje. Po odprtju so domačini pripravili še pogostitev, zabavala pa jih je tudi gorjanska godba.