Živite v bližini letališča? Vas moti hrup?

Slika: Pixabay.com

Hrup letal predvsem v bližini letališč negativno vpliva na kakovost življenja, zdravje in počutje ljudi. Projekt ANIMA je namenjen preučevanju problematike naraščajočega letalskega prometa in razvoju novih pristopov za obvladovanja hrupa in zmanjševanje negativnih vplivov na javno zdravje. S pan-Evropsko mrežo ekspertov in z obravnavo možnosti sodelovanja na globalni ravni bo vzpostavljen skupni strateški raziskovalni načrt za zmanjšanje hrupa letal, ki pa ne bo oviral razvoja letališč in njihove konkurenčnosti v evropskem prostoru.

Projekt ANIMA poteka v šestih sklopih. V petem sklopu bodo sodelovali tudi končni uporabniki letališč in prebivalci v okolici letališč. Platforma skupnosti za letalski hrup bo omogočila sodelovanje javnosti pri zbiranju orodij in dobrih praks, ter iskanju skupnih rešitev ter odločanju o izbiri omilitvenih ukrepov z zagotavljanjem preučitve vseh možnih rešitev.

Trenutno NIJZ izvaja projekt Raziskava počutja v lokalnem okolju v občinah ob letališču. Vabila so poslali 650 naključnim prebivalcem občin Cerklje na Gorenjskem, Domžale, Komenda, Kranj, Mengeš, Šenčur in Vodice. Še vedno pa obstaja možnost, da sodelujejo tudi tisti, ki vabila niso prejeli in prispevajo svoja mnenja. K študiji se lahko pridruži vsak, ki je starejši od 18 let in ima telefon, ki omogoča sodelovanje. Vsa navodila najdete na spletni strani   https://www.nijz.si/animapp. Raziskava poteka približno 2 tedna. To pomeni, da boste v tem času odgovarjali na ankete preko mobilne aplikacije AnimApp, odvisno od vaše izbire pogostosti izpolnjevanja anket. Ko bo čas za izpolnjevanje ankete, boste o tem samodejno obveščeni preko aplikacije AnimApp tako, da boste na mobilni telefon vsak dan prejeli 2 do 4 sms sporočila.