Žiri so občina zdravja

Slika: www.ziri.si

Občina Žiri je pretekli teden prejela laskavi naslov Občina zdravja 2021. Priznanje podeljuje Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) v sodelovanju z družbo Planet GV v okviru projekta Zlati kamen. Občina zdravja je naziv in plaketa, ki se vsako leto podeljuje eni izmed slovenskih občin, ki je prepoznala zdravje kot pomembno vrednoto in je v preteklem letu izstopala po aktivnostih za izboljšanje zdravja svojih prebivalcev. Gre za nagrado občini, ki je za zdravje svojih prebivalcev naredila največ, obenem pa je tudi orodje za nadaljnje spodbujanje in uresničevanje skrbi za zdravje prebivalcev v lokalnih skupnostih.
Kot so navedli v obrazložitvi nagrade na NIJZ, izstopa Občina Žiri v zadnjih letih kot ena izmed najbolj razvitih gorenjskih občin, beleži pa tudi odlične rezultate na področju zdravja prebivalcev.  Otroci in mladostniki te občine so v slovenskem prostoru najbolj gibalno učinkoviti, med njimi je tudi najmanj prekomerno hranjenih. Vzgoja za zdrav življenjski slog v obdobju otroka in mladostnika je seveda najbolj racionalna in smiselna. K temu Občina Žiri kot plačnik zdravstvene športne vzgoje v osnovni šoli pomembno prispeva. Da tudi starši otrok in mladostnikov ter drugi odrasli v Žireh dobro skrbijo za svoje zdravje, nam nakazujejo dobri kazalniki na področju prehranjenosti odraslih in pa zelo dober odziv na Žirfit – testiranje telesnih zmogljivosti odraslih prebivalcev. Da je skrb za zdravje Žirovcem blizu, nam kaže tudi odlična odzivnost v presejalne programe na področju raka, ki je precej nad slovenskim povprečjem in tudi nad ciljno 70 % vrednostjo.