Zelena luč za ureditev kanjona Kokra

Slika: Visit Kranj

Pred dnevi je bil sklenjen dogovor med Mestno občino Kranj in civilno iniciativo Varuhi kanjona Kokre, tako da so kranjski mestni svetniki na včerajšnji seji v drugem branju skupaj z amandmaji potrdili občinski podrobni prostorski načrt za kanjon Kokre. V amandmaju, ki ga je predlagal župan Matjaž Rakovec, so bile tudi dogovorjene spremembe, ki so bile v sprejete pri pogajanjih s iniciativo Varuhi kanjona Kokre. Tako so vzpostavljeni pogoji za uresničevanje dolgoletnih načrtov in obljub o urejanju kanjona Kokre. Vsi posegi v kanjonu so usklajeni z varuhi naravne in kulturne dediščine, tako da tudi s tega vidika ni več zadržkov za začetek projekta. Sprejem podrobnega prostorskega načrta je tudi pogoj za iskanje sredstev za sofinanciranje. V prihodnjih letih bodo v kanjonu Kokre nadgradili zelene površine, izboljšali turistično ponudbo in možnosti za preživljanje prostega časa v naravi z ureditvijo kranjske plaže, sprehajalnih brvi, učne poti ter dostopov v kanjon in bo ta res postal eno od stičišč Kranjčanov.