Zdravstveni dom Jesenice bo dobil nove prostore

Slika: Občina Jesenice

Včeraj so predstavniki Občine Jesenice, Zdravstvenega doma Jesenice in Ministrstva za obrambo RS opravili primopredajo prostorov na naslovu Titova 78/a, ki se nahaja ob Zdravstvenem domu Jesenice. Objekt je bil do sedaj delno v lasti Občine Jesenice, delno pa Ministrstva za obrambo RS. Občina Jesenice si je vse od leta 2009 prizadevala, da bi država svoj del objekta brezplačno prenesla na lokalno skupnost in s tem omogočila razvoj zdravstvene dejavnosti v tem objektu, kar se je v lanskem letu s sklepom Vlade RS tudi zgodilo. Začetek investicije je predviden še v tem letu, zaključek pa do konca leta 2022. Vrednost investicije je ocenjena na milijon evrov brez DDV, financirala pa jo bosta tako Osnovno zdravstvo Gorenjske kot Občina Jesenice, hkrati pa se predvideva tudi sofinanciranje s strani EU iz Kohezijskega sklada in s strani proračuna RS.

Stavba bo najprej celostno prenovljena. Občina Jesenice, Osnovno zdravstvo Gorenjske ter Zdravstveni dom Jesenice so pripravili razvojni investicijski projekt, katerega osnovni namen je zagotoviti ustrezne prostorske pogoje v okviru Zdravstvenega doma Jesenice, ki bodo omogočili vzpostavitev in delovanje novega Centra za krepitev zdravja, Centra za duševno zdravje odraslih ter nadgradnjo prostorov za izvajanje preventivnih programov v Zdravstvenem domu Jesenice. V manjšem delu prostorov v stavbi se bodo predvidoma vzpostavile tudi nove ambulante družinske medicine ter referenčne ambulante. V spodnji etaži se nahajajo tudi garaže za vozila nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Jesenice. Vsi predvideni posegi in ukrepi so razvojno naravnani in pomenijo bistven prispevek javnega zdravstva in lokalne skupnosti k javnemu zdravju občanov občine Jesenice, pa tudi širše, saj se bo dejavnost novih centrov izvajala tudi za območje občin Kranjska Gora in Žirovnica.