Zbrali veliko več kot običajno

Tretji teden v septembru je v Fundaciji Vincenca Drakslerja za odvisnike potekal v znamenju pospešenega zbiranja še uporabnih predmetov, ki so ga organizirali v okviru evropskega projekta »POP – Pridobi, obnovi, prodaj«, ki sta ga podprla Evropski socialni sklad in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Na zbirnih centrih Komunale Kranj in Komunale Radovljica ter od vrat do vrat so zbrali za 32 odstotkov več še uporabnih predmetov kot običajno.

V socialnem podjetju Fundacije Vincenca Drakslerja so z dejavnostjo ponovne rabe pričeli leta 2012 in do sedaj zbrali že več kot 250 ton še uporabnih predmetov. Zbrane predmete očistijo, popravijo, obnovijo ter jih nato po ugodnih cenah prodajo v svojih trgovinah v Kranju in Radovljici. Sredstva od prodaje namenijo za delovno usposabljanje bivših odvisnikov od prepovedanih drog in alkohola ter za zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje težje zaposljivih invalidov.

S svojo dejavnostjo dosegajo več pomembnih družbenih učinkov. Predmeti, ki jih zberejo, bi brez njihovega delovanja končali kot odpadek na deponijah in dodatno onesnaževali okolje. Ker se s ponovno rabo podaljša uporabnost teh predmetov, se zmanjšuje proizvodnja novih in s tem se zmanjšuje poraba naravnih virov, kot so voda, nafta in ostale surovine, ki so potrebne za proizvodnjo. Zavedajo se, da je to droben kamenček v mozaiku boja za čistejše okolje. Najpomembneje pa je, kot poudarjajo v Fundaciji, da jim je s to dejavnostjo omogočeno usposabljanje in zaposlovanje bivših odvisnikov in invalidov.

Iz Fundacije so nam še sporočili, da bo Teden zbiranja še uporabnih predmetov postal tradicionalen, saj je naletel na zelo pozitiven odziv.