Zbirni center v drevoredu

Slika: MO Kranj

Prizadevanjem Mestne občine Kranj za ozelenitev mesta se je pridružila tudi Komunala Kranj. Drevored lipovcev so zasadili ob cesti Savska loka, sega pa od vhoda na Centralno čistilno napravo Kranj vzdolž ceste vse do Zbirnega centra Zarica. Drevored je del širše zelene ureditve področja Zarice, kjer je Komunala Kranj že v lanskem letu zasadila približno 180 dreves in grmovnic. Novi nasad je dobil ime Drevored Zarta, kakršno je tradicionalno poimenovanje soteske reke Save in še vztraja v lokalnem izročilu, Zarta oziroma Zarica. Poleg lipovcev so pred zimo nasadili še nekaj značilnih medovitih dreves, in sicer pravi kostanj, štiri akacije, pet jerebik, dva skorša in štiri jelke. Drevesno zbirko lepo dopolnjujejo medovite avtohtone grmovnice v bližini drevoreda, ki zagotavljajo zeleno bariero.

V Komunali Kranj s takimi dejanji sledijo trendom sodobne družbe, ki temelji na treh ključnih stebrih, in sicer krožnem gospodarstvu, digitalni preobrazbi in zelenih naložbah, ki so nujne za uspešen preboj podjetja, občin in regije na pot zelene prihodnosti. Celotna vizija prehoda v krožno gospodarstvo sloni na prenovi ali nadgradnji v obstoječem komunalnem kompleksu Zarica, zato je njihovo umeščanje še posebej pozorno do lokalnega prebivalstva, pri urejanju širšega prostora. Imajo pa v Komunali Kranj na tem območju še več načrtov, ki bodo zbirnemu centru dali še lepši videz.