Zasnove bohinjske kolesarske poti

Slika: Občina Bohinj

Bohinjska kolesarska pot je bila zasnovana z namenom, da poveže Spodnjo in Zgornjo bohinjsko dolino. Projekt so pripravili projektanti iz Ateljeja Ostan Pavlin. Kot pravijo, ne gre samo za pot, saj bodo v okviru projekta predstavili tudi bohinjske kulturne, arhitekturne in zgodovinske posebnosti. Pot je skrbno načrtovana in poteka po starih poljskih in gozdnih poteh, ki so bile v prostor umeščene z globinsko vizualno in semantično logiko. Celovita izkušnja poti zato vključuje doživetje bohinjske krajine z mnogimi krajinskimi vedutami in pogledi ter srečanja z naselbinami in ambienti z bogato kulturno in naravno dediščino. Na izbranih lokacijah ob poteh so zasnovana počivališča s spremljajočo opremo, ki se tako po arhitekturnih elementih kot tudi po materialih (les, kamen) navezujejo na lokalno tradicijo, a so v svoji oblikovalski in tehnološki zasnovi sodobna.

Projekt bodo predstavili v četrtek, 21.1.2021 na povezavi:

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/84370116984

Meeting ID: 843 7011 6984