Zaradi slabe izvedbe obnovitvenih del je Občina Jesenice odstopila od pogodbe z izvajalcem del na OŠ Toneta Čufarja

Slika: OŠ Toneta Čufarja

Občina Jesenice je zaradi nekvalitetno opravljenega dela odstopila od gradbene pogodbe z izvajalcem, izbranim za energetsko sanacijo Osnovne šole Toneta Čufarja Jesenice. Investicija se bo nadaljevala po izboru novega izvajalca.

“Občina Jesenice je v letu 2016 objavila javni razpis za energetsko sanacijo Osnovne šole Toneta Čufarja Jesenice, v sklopu katere je bila predvidena zamenjava celotne strehe in celotne fasade šolskega kompleksa. Na javnem razpisu je bilo izbrano podjetje ZIR d.o.o. iz Ljubljane, ki je z deli pričelo avgusta 2017. Med investicijo, ki bi sicer morala biti dokončana predvidoma do konca leta 2017, je Občina Jesenice kot investitor, skupaj z nadzorom in predstavniki same šole, ugotavljala, da se dela, kljub stalnim opozorilom, ne izvajajo kvalitetno in da so vgrajeni materiali neustrezni. Šolo je v času izvajanja del ob slabem vremenu tudi večkrat zamočilo, pri čemer je nastajala škoda, ki jo je – kar je bilo najnujnejšega – odpravljala šola sama. Ugotovitvam in opozorilom Občine, nadzora in šole je z neodvisnim pregledom, naročenim s strani Občine Jesenice, pritrdil tudi Zavod za gradbeništvo Slovenije, katerega izvid smo prejeli na začetku julija 2018.” so zapisali v izjavi za javnost.

Izvajalec je po ugotovitvah izvida Zavoda za gradbeništvo Slovenije v mesecu avgustu sicer začel s sanacijo že izvedenih del, a tudi ta niso bila izvedena strokovno in z ustrezno skrbnostjo, niti ne v dogovorjenem roku. Občina Jesenice je bila zato kot skrben gospodar primorana sprejeti odločitev o odstopu od gradbene pogodbe z omenjenim izvajalcem in tako preprečiti nadaljnjo škodo.

Danes dopoldne je izvajalec že pospravil gradbišče, Občina Jesenice pa bo poskrbela, da bodo vse do zdaj izvedene pomanjkljivosti in nepravilnosti ustrezno odpravljene. Investicija se bo nadaljevala po tem, ko bo preko javnega razpisa izbran nov izvajalec.

Je navedeno v izjavi za javnost ki smo jo prejeli iz kabineta župana Občine Jesenice.