Ponedeljkovo neurje je povzročilo veliko škode v kanjonu reke Kokre in v Savskem drevoredu. Zaradi padlega in poškodovanega drevja sta obe sprehajalni poti v omenjenih območjih zaprti.

Mestna občina Kranj (MOK) občanke in občane poziva, naj na območja, kjer je podrto drevje in so sprehajalne poti neprehodne, ne odpravljajo. Varnost naj bo na prvem mestu.

Zaradi padlega in poškodovanega drevja ter poškodovane sprehajalne infrastrukture sta v Kranju trenutno zaprti krožna pot v kanjonu reke Kokre in pot Struževo-Stara cesta (Savski drevored) s povezovalnim stopniščem do Zlatega polja.

Sanacija območij bo zahtevna, opraviti pa jo bodo morali za to usposobljeni izvajalci gozdarskih storitev.

Območja so po neurju zaprta in ustrezno zavarovana. V MOK vse občanke in občane prosijo, da spoštujejo nameščena opozorila in ne prehajajo prek varovalnih trakov. Neurje je namreč podrlo veliko dreves in zlomilo številne veje, ponekod so sprehajalne poti povsem neprehodne, zato je gibanje na tem območju izjemno tvegano.

Spletno uredništvoVir: MOK