Zaradi nevarnosti se ne zadržujte na tem območju

Slika: MO Kranj

V neurju sredi avgusta letos, ki ga je spremljal močan veter, so tudi v gozdu med Rupovščico in Kokro pri Kranju padla ali se nevarno nagnila številna drevesa in vejevje. Zato bodo predvidoma v ponedeljek, 13. septembra 2021, pričeli s čiščenjem podrtih in nevarno nagnjenih dreves ob in v strugi Kokre na območju Ovčana. Ker gre za nevarna dela, bo v prihodnjem tednu za obiskovalce prepovedano zadrževanje vse od kopališča Kosorep do mostu čez Rupovščico.

Območje Kosorepa je naravna znamenitost in naravno kopališče, ki privablja veliko sprehajalcev in kopalcev, priljubljene so tudi sprehajalne v okolici, zato trenutno stanje predstavlja nevarnost za ljudi na tem območju, ogrožena pa je tudi poplavna varnost. Lastniki zemljišč že odstranjujejo podrto drevje in vejevje, po navodilu Direkcije RS za vode, ki je naročila ogled terena v strugi Kokre na območju Ovčana, pa se bo predvidoma prihodnji teden začelo še čiščenje zemljišč v lasti države, in sicer vse od kopališča Kosorep do mostu ob sotočju Kokre in Rupovščice. Delo bo zajemalo predvsem vitlanje, podiranje in razrez nevarnih dreves, kar so izredno nevarna opravila, zato bo prihodnji teden za obiskovalce prepovedano zadrževanje na tem območju.

Še zlasti problematična je situacija na lokaciji Kosorepa, kjer je ravno pri balvanih v strugi Kokre podrla smreka in leži prečno na tok v strugi. Smreka je zagozdena med balvane in še dodatno zapira pretočni profil. Tudi na dolvodnem odseku se v strugi, prečno na smer toka, nahaja nekaj podrtih dreves. To zapira pretočni profil Kokre, zmanjšuje pretočno sposobnost struge in poslabšuje poplavne razmere.