Komunala Kranj d.o.o. bo na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja v ponedeljek, 12. februarja 2024, pričela z gradnjo javne kanalizacije in vodovoda med Rupo in Partizansko cesto v Kranju (II. faza). Dela bodo trajala predvidoma do konca aprila 2024.

Gradnja bo potekala na odseku ceste Rupa, ki je označen s prometnim znakom slepa ulica in vključuje hišne številke 4A – 14. Cesta bo v času gradnje popolnoma zaprta. Dostopi do objektov bodo večinoma urejeni, vendar so možne občasne motnje.

Rezultat gradnje bo nova povezava fekalne kanalizacije in zanesljivejša oskrba s pitno vodo.

Na Komunali Kranj se zavedajo, da bo gradnja vplivala na promet in dostopnost v območju, zato se v naprej zahvaljujejo za razumevanje in potrpežljivost.

 

Spletno uredništvo,

Vir: Občina Kranj