Zapora ceste v Škofji Loki

V Občini Škofja Loka se bodo v sklopu rekonstrukcije obnove vodovoda v Frankovem naselju, od torka, 19. 1. 2021, nadaljevala gradbena dela v ulici z oznako JP 902281 v Frankovem naselju. Dela se bodo začela na križišču s hišno številko Frankovo naselje 121. Pomična popolna zapora bo v dolžini približno 20 metrov.

 

Slika: Občina Škofja Loka

Dela se bodo izvajala v odsekih po 20 metrov, da bo dostop do objektov čim manj oviran. Zgradili bodo vso infrastrukturo na posameznem odseku, nato cesto nasuli, da bo prevozna z osebnim avtomobilom, zapora pa se bo premaknila naprej. Tako bo najmanj moten dostop do objektov. Tisti stanovalci, ki v trenutku zapore ne bodo imeli dostopa do svojega objekta, lahko svoja vozila parkirajo na označenih parkiriščih ob gasilskem domu Trata. Nujno pa je potrebno pustiti prosto pot za intervencijska vozila!

Kot sporočajo iz Občine Škofja Loka, bo poskrbljeno tudi za nemoten odvoz odpadkov. Vse stanovalce na območju gradbenih del prosijo, da na dan odvoza odpadkov svoje zabojnike pripeljejo na najbližjo lokacijo izven zapore.                                                                    V ulici se bo poleg zamenjave vodovoda uredilo še ostale komunalne vode (elektrika, telekomunikacije, javna razsvetljava), po vgradnji le-teh, bomo poskrbeli še za zgornji ustroj ceste.                                                                                                          Projekt je del vloge za pridobitev nepovratnih sredstev iz kohezijskih skladov vodovoda, in sicer obsega območje povezovalne ceste, ki poteka za Policijsko postajo Škofja Loka in pravokotno tangirane ceste, kot je prikazano na sliki zgoraj.