Poslanci SDS niso podprli predloga Zakona o dolgotrajni oskrbi, saj je ta slabši od veljavnega, upravičenci pa bodo za enake storitve plačevali bistveno več. V nadaljevanju objavljamo stališče Poslanske skupine SDS, ki ga je ob začetku seje podal Zvone Černač.

Pred dobrima dvema letoma je vlada, ki jo vodila SDS oz. g. Janša v okviru Načrta za okrevanje in odpornost določila ureditev dolgotrajne oskrbe kot enega od pogojev za koriščenje 1,5 mlrd evrov nepovratnih evropskih sredstev. EK je načrt potrdila 1.7.2021, Zakon o dolgotrajni oskrbi pa je DZ v mandatu prejšnje vlade sprejel decembra 2021 in to po več kot 20 letih neuspešnih poskusov in preko 100 verzijah zakona.

Zakon o dolgotrajni oskrbi bi se moral začeti uporabljati s 1.januarjem letos torej pred dobrega pol leta. In bi se tudi začel uporabljati, upravičenci pa bi bili že v letošnjem letu upravičeni do pravic, ki so bile v tem zakonu uzakonjene, v kolikor bi vlado vodila SDS.

Golobova koalicija pa je pred letom dni z lažno utemeljitvijo, da se zakona ne da izvajati, sprejela zakon, ki je za leto dni ljudem pravice, ki izhajajo iz zakona o dolgotrajni oskrbi vzel oz. zamrznil.

Po letu dni prihajate z novim zakonom in to po postopku, ki velja za sprejemanje zakonov v vojnih razmerah.

Pri čemer gre za zakon, ki v osnovnih usmeritvah  predstavlja copy paste veljavnega zakona, ki je bil sprejet v mandatu prejšnje vlade.

Celo členi z osnovnimi usmeritvami so identični. Samo nekaj primerov:   Pravice iz dolgotrajne oskrbe ureja 10.člen veljavnega in novega zakona, pravice so identične. Kategorije upravičencev določa isti člen veljavnega in novega zakona. Pet kategorij, točkovanje je identično. Storitve dolgotrajne oskrbe so identične v veljavnem in novem zakonu.

Toliko v razjasnitev, ker smo na odboru poslušali:

-da novi zakon daje večji poudarek oskrbi na domu, veljavni pa  daje večji poudarek oskrbi v institucionalnih oblikah varstva, kar ne drži;

-da novi zakon uvaja oskrbovalca družinskega člana, ki je bil uveden že z veljavnim zakonom;

-da uvaja e-oskrbo, ki ne samo, da je bila uzakonjena v veljavnem zakonu, pač pa se za 5.000 upravičencev od aprila 2022 že izvaja, v novem zakonu pa še podaljšujete rok uveljavitve pri čemer predvidevate še lastno udeležbo upravičencev, česar veljavni zakon ne pozna.

V čem pa se veljavni zakon in zakon, ki ga obravnavamo danes bistveno razlikujeta in zakaj je novi zakon slabši za upravičence?

Za približno enak obseg storitev, kot jih je uzakonil veljavni zakon, uvaja zakon, ki ga obravnavamo danes, nov davek, nov prispevek, ki ga bodo morali plačevati vsi: zaposleni, kmetje, samostojni podjetniki, upokojenci. Vsem tem boste vsako leto iz njihovih žepov pobrali dodatnih 620 mio evrov, pri povprečni plači to pomeni 520 evrov letno.

V kolikor bi lani delo nadaljevala prejšnja vlada, bi se zakon izvajal že več kot pol leta, upravičenci bi že uživali pravice, za katere jim ne bi bilo potrebno plačevati nobenega novega davka, njihovi žepi torej ne bi bili siromašnejši za 620 mio evrov.     Zakon uvaja doplačilo za posamezne storitve v višini 10 oz. 20 %.

Zakon tudi spreminja koncept izvajanja, saj kot t.i.vstopno točko določa Centre za socialno delo, kar pomeni dodatne zaposlitve, dodatno birokratizacijo in dodatne stroške.

Novi zakon v primerjavi z veljavnim tudi zmanjšuje nabor izvajalcev storitev dolgotrajne oskrbe.

Novi zakon je torej slabši od veljavnega, upravičenci pa bodo za enake storitve plačevali bistveno več.

Minister pravi, da bodo oskrbovanci v Domovih za starejše plačevali samo hotelski del storitev, vendar to ni nič novega, ker to določa že veljavni zakon, novo po vašem zakonu pa je, da bodo plačevali še 10% vrednosti storitve kot lastno udeležbo in 1 oz. 2% davek od prejemkov, česar veljavni zakon ne predvideva.

Nov zakon še podaljšuje uveljavitev pravic iz dolgotrajne oskrbe, ki so bile uzakonjene pred dvema letoma in dodatno posega v žepe ljudi, saj se bo iz novega davka letno nateklo 620 mio evrov od tega iz žepov upokojencev in njihovih pokojnin 70 mio evrov letno.

Vladajoča koalicija je na področju dolgotrajne oskrbe najprej za leto dni upravičence prikrajšala za pravice, ki so bile uzakonjene že pred dvema letoma, sedaj pa jim prodaja nov zakon kot ureditev, do katere smo končno prišli po tridesetih letih. Minister iz Levice pa pri tem še brezsramno laže, manipulira in zavaja.

V kolikor je bila ocena, da je potrebno veljavni zakon izboljšati, bi to lahko v letu dni storili. Z novelo in po rednem postopku.   Namesto tega pa ste z zlorabo procedure in na dopisni seji vlade ter mimo ESS v sprejem vložili slabši zakon od veljavnega, ki za enake storitve, kot so uzakonjene v veljavnem zakonu, uvaja še nov davek in doplačila storitev.

Ni razumskega odgovora na vprašanje, zakaj to počnete.

Edini odgovor je v vašem revanšizmu, ki ga spremlja še politično sovraštvo, saj je potrebno izničiti vse, kar je bilo storjenega v prejšnjem mandatu, pa četudi v škodo ljudi.

Ker nov zakon o dolgotrajni oskrbi ne prinaša novih pravic v primerjavi z veljavnim zakonom, dodatno pa korenito posega v denarnice ljudi preko doplačila storitev in novega davka; ker zmanjšuje nabor izvajalcev storitev; ker dodatno birokratizira in draži izvajanje ter zaradi zlorabe formalne procedure pri njegovem sprejemanju seveda ni mogoče pričakovati, da bodo glasovi poslank in poslancev SDS dali legitimnost temu početju.

 

Spletno uredništvo

Vir: sds.si