Policija se sooča s pomanjkanjem kadra, kar negativno vpliva na zagotavljanje varnosti in prometne varnosti. Na območju Ivančne Gorice, Grosuplja in Dobrepolja je le ena nočna patrulja, kar je povezano z odpovedjo policijskih postaj. Hkrati se v Ljubljani pojavlja porast kriminala, še posebej ropov in posilstev, kar je deloma povezano z migracijami, številom oseb v Azilnem domu Vič. Kljub potrebi po pomožnih policistih je Ministrstvo za notranje zadeve odločilo, da ne bo izvajalo osnovnega usposabljanja za nove kandidate, kar postavlja vprašanje zagotavljanja javne varnosti.

Poslanec Slovenske demokratkse stranke mag. Branko Grims je na ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi s posledicami obvestila o preklicu usposabljanja kandidatov za pomožne policiste.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Spoštovani,

V policiji se soočajo s premajhnim številom kadra glede na obseg njihovih nalog. Policija sama opozarja, da bi bilo nujno povečati število novih kadrov. Pomanjkanje policistov na terenu dejansko negativno vpliva na zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja ter prometne varnosti. To se je nedavno pokazalo tudi na območju Ivančne Gorice in Ljubljana Polje, kjer so odpovedali policijski postaji. Nedavno so mediji poročali, da območje treh občin Ivančna Gorica, Grosuplje in Dobrepolje pokriva samo ena nočna patrulja. Ob tem je potrebno dodati, da se Ljubljana sooča z visokim porastom kriminala, še posebej na območju policijske postaje Vič in okolici železniške postaje v Ljubljani, kjer med kaznivimi dejanji zoper premoženje še posebej izstopajo ropi. Prav tako prihaja tudi do povečanja števila posilstev. Tudi policija v svojih poročilih opozarja na »povečano varnostno tveganje zaradi zgostitve prosilcev za mednarodno zaščito na nekaterih javnih mestih.« Policija tudi pojasnjuje, da je eden izmed dejavnikov varnostnega tveganja povezan z migracijami, številom oseb nastanjenih v Azilnem domu Vič.

  1. februarja 2023 je v Tacnu priseglo 80 novih pomožnih policistov, od tega 17 policistk. Ti so se pridružili 641 kolegom, ki so že opravljali naloge pomožne policije. Ob tej prisegi je nekdanji vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije poudaril, da pomožni policisti predstavljajo pomemben del policijske strukture in da je njihova pomoč v različnih izrednih situacijah nepogrešljiva ter cenjena. »Vi ste tisti, ki jih vpokličemo, ko je to najbolj potrebno. Potrebujemo vas zlasti ob naravnih in drugih nesrečah, ko je huje ogrožena javna varnost, v primerih izrednega stanja in v podobnih okoliščinah…«. 6. junija 2023 je priseglo 59 novih pomožnih policistov in 7 policistov za varovanje objektov državnih organov.

Zadnja leta, zlasti od migracijske krize dalje, so bili pomožni policisti, kot se je izkazalo, potrebni, kar navaja tudi sama policija. Zato ni mogoče razumeti odločitve Ministrstva za notranje zadeve, o kateri so bili seznanjeni kandidati za pomožne policiste z obvestilom z dne 20. oktobra 2023, da je bila po objavljenem javnem razpisu za kandidate za pomožne policiste sprejeta odločitev, da se osnovno usposabljanje letos ne izvede. Obenem tudi, da do nadaljnjega ne bodo objavljali javnih razpisov za kandidate za pomožne policiste in izvajali osnovnega usposabljanja.

Glede na navedeno vas sprašujem:

  1. Kakšni so razlogi za odločitev, ki je bila sprejeta po objavljenem javnem razpisu, da se osnovno usposabljanje za kandidate za pomožne policiste letos ne izvede in da do nadaljnjega javnih razpisov za kandidate za pomožne policiste in izvajali osnovnega usposabljanja ne boste objavljali? In to kljub temu, da policistov primanjkuje?
  2. Kam boste prerazporedili sredstva, ki so bila namenjena za javni razpis za usposabljanje kandidatov za pomožne policiste?
  3. Kako bo takšna odločitev vplivala na kadrovsko podhranjenost policije in posledično na zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja, posebej pri nadzoru meje zaradi nezakonitih migracij?
  4. Koliko pomožnih policistov je priseglo od leta 2015 do oktobra 2023? Kdaj in v katerih primerih so bili vpoklicani pomožni policisti, kje ti opravljajo svoje naloge? Prosim za pregled po katerih policijskih postajah so vsi pomožni policisti razporejeni za opravljanje svojih nalog.

Spletno uredništvo

Vir: poslanska skupina SDS