Te dni izvajalec podjetje Geoinženiring, d.o.o., iz Ljubljane na območju načrtovanega avtocestnega priključka Kranj-sever v sklopu priprave državnega prostorskega načrta (DPN AC priključek Kranj-sever) pričenja s sondažnimi razkopi za geotehnične raziskave. Te so potrebne za izdelavo strokovnih podlag DPN.

Od ponedeljka, 6. novembra, so začeli z vrtanjem dveh vrtin in preiskave obstoječih voziščnih konstrukcij. Dostope do lokacij bodo zagotovili po obstoječih poljskih poteh, prevoz opreme bo potekal občasno. Občane naprošajo za razumevanje.

Dodatne informacije v zvezi z izvedbo geoloških raziskav lahko občani dobijo pri izvajalcu raziskav na telefonski številki 031 365 237 oziroma po elektronski pošti [email protected].

Za splošne informacije v zvezi s pripravo državnega prostorskega načrta se je potrebno obrniti na Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direktorat za prostor in graditev, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, telefon (01) 478 70 30 ali po elektronski pošti [email protected].

Spletno uredništvo
Vir: MOK