Začeli nadgradnjo železniške proge

Slika: vlada.si

Čeprav je država v okviru nadgradnje železniške proge Ljubljana–Kranj–Jesenice sprva načrtovala le nadgradnjo odsekov Podnart–Lesce Bled in Kranj–Podnart, bodo v prihodnjih mesecih nadgrajeni tudi odseki Lesce Bled–Žirovnica, Žirovnica–Slovenski Javornik in Slovenski Javornik–Jesenice.

Nadgradnja odsekov zajema prenovo železniških postaj Žirovnica in Slovenski Javornik ter izvedbo progovnega kabliranja na navedenih odsekih in železniških postajah. Z izvedbo nadgradnje bo v skladu z evropskimi standardi obnovljena železniška proga v skupni dolžini približno 12 kilometrov. Izvedeni bodo nova vozna mreža, sanacija prepustov, premostitvenih objektov in podpornih zidov, saniran bo železniški predor Žirovnica, v dolžini šestih kilometrov bodo zgrajene tudi protihrupne ograje. Pripravljalna dela so se že začela, nadgradnja pa bo do poletnih mesecev potekala nepretrgoma, tako podnevi kot ponoči.

Intenzivna dela z več hrupa je pričakovati do konca junija, medtem ko bodo ostala dela potekala do konca julija. Po končani investiciji se bosta povečali zmogljivost železniške proge in stopnja varnosti v prometu, skrajšal se bo čas potovanja, zaradi namestitve protihrupnih ograj pa se bo bistveno zmanjšal tudi hrup za lokalne prebivalce ob železniški progi.