Za obisk Upravne enote Jesenice se je potrebno naročiti

Če imate neodložljive opravke na Upravni enoti na Jesenicah in Krajevnem uradu Kranjska Gora, pred obiskom pokličite eno od spodaj navedenih telefonskih številk in se naročite, sicer boste ostali pred vrati. V skladu z usmeritvami Vlade Republike Slovenije, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije ter v skladu z usmeritvami Ministrstva za javno upravo se zaradi preprečevanja širjenja virusa COVID-19 na UE Jesenice in KU Kranjska Gora do preklica uvajajo naslednji ukrepi:

  • za obisk upravne enote ali krajevnega urada, z namenom urejanja upravnih zadev, se mora stranka predhodno naročiti bodisi po telefonu ali elektronsko, s posredovanjem naročila na e-naslov upravne enote, bodisi s posredovanjem naročila v obliki klasične pošte;
  • nenaročene stranke se sprejema zgolj v primeru urejanja nujnih zadev, katerih ureditev ni mogoče odložiti na kasnejši čas;
  • plačilni promet (npr. plačilo upravne takse) se prioritetno izvaja z uporabo plačilnih ali kreditnih kartic (brezgotovinsko);
  • obvezno je nošenje zaščitnih mask, spoštovanje primerne varnostne razdalje (najmanj 1.5 m), razkuževanje rok;
  • zadrževanje in zbiranje večjega števila oseb pred poslovno zgradbo je prepovedano.

Telefonske številke za posamezna področja:

tujci: 04 5851 467, 04 5851 468, 04 5851 469
prijavna (osebne izkaznice, potni listi, prijava prebivališča): 04 5851 464
promet (vozniki in vozila): 04 5851 446, 04 5851 447
matične zadeve (izpiski, potrdila): 04 5851 460
evidentiranje podpor volivcev: 04 5851 466
overitve: 04 5851 453
dvig gradiva iz arhiva: 04 5851 452
ostala področja: 04 5851 400

Krajevni urad Kranjska Gora: 04 5809 815